Nieuws

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie besteedt aandacht aan SAW

17-12-2018

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie besteedt op haar website aandacht aan het traject School Als Werkplaats (SAW). Dit traject brengt jeugdhulpverleners zo dicht mogelijk bij jongeren die ondersteuning nodig hebben, en die dreigen vast te lopen op school.

Het Peer School Support Project (PSSP) van AWTJF wordt uitgevoerd binnen SAW. Doel van dit onderzoek is te komen tot een systematische inventarisatie van ervaringen van jongeren met de ondersteuning die aan hen op school geboden wordt. In het bijzonder is er aandacht voor hoe de ervaringsdeskundigheid van jongeren benut kan worden voor het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van jongeren op school.

Klik hier voor het nieuwsbericht.