Nieuws

Hoe kunnen we samen de jeugdzorg verbeteren?

23-06-2021

In het afgelopen half jaar heeft Sterre Hofman, masterstudent Youth, Society & Policy aan de Rijksuniversiteit Groningen, stage gelopen binnen de Kenniswerkplaats en het deelproject ‘Leren van praktijkervaringen’. In het kader van haar stage heeft Sterre onderzoek gedaan naar de veelvoorkomende knelpunten in de Nederlandse jeugdhulp. Daarnaast heeft zij inspirerende voorbeelden en praktische tools gebundeld die professionals kunnen ondersteunen bij het oplossen van deze hardnekkige knelpunten.

Analyse en ervaringen
Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van 20 Nederlandstalige rapporten en onderzoeksprojecten over ervaringen van jeugdigen, ouders/opvoeders, professionals en beleidsmakers met de jeugdzorg. Hierin zijn ook geleerde lessen uit de Friese initiatieven Team Toegang, Regionaal Expertiseteam Jeugd en de Dialoogtafels meegenomen.

Knelpunten
Uit het onderzoek kwam een top 5 van vaakst genoemde knelpunten naar voren. Deze hadden betrekking op de volgende thema’s: eigen regie van gezin, samenwerking tussen professionals, kennis en vaardigheden van professionals, proces en casusregie en ontbreken van passend aanbod in de regio. De inzichten uit het onderzoek van Sterre worden benut in de leernetwerken van de Kenniswerkplaats en in het kader van de pilot integrale jeugdhulp in de regio.

Meer weten?
Bekijk de factsheet met de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Sterre Hofman en een schat aan inspirerende voorbeelden, tools en initiatieven die kunnen bijdragen aan het zoeken naar oplossingen.