Nieuws

Voorbereiding Peer School Support Project

22-12-2016

ZonMw heeft aan de AWTJF een subsidie toegekend voor “Peer School Support Project”. Dit nieuwe project is voor leerlingen met psychische problemen op het MBO. De volgende vragen staan centraal in het project: Welke ondersteuning krijgen zij vanuit school? En hoe ervaren zij dat? Wat kan beter? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en […] Lees verder

Netwerkbijeenkomst 10 november 2016

21-12-2016

We kijken terug op een geslaagde netwerkbijeenkomst tijdens de Zorgmarkt Het Kind Verbindt van Jeugdhulp Friesland. Het was een mooi moment van uitwisseling met de 40 vertegenwoordigers van de AWTJF partners in twee deelsessies. Stand van zaken dialoogtafelproject In de eerste sessie van de netwerkbijeenkomst werd een indruk gegeven van het verzette werk gedurende de pilotfase van […] Lees verder

Eerste ervaringen met Dialoogtafelmethodiek

21-12-2016

De eerste dialoogtafel is een feit. Op 13 oktober 2016 was het zover! Een jongere en drie hulpverleners zaten samen met een onafhankelijke voorzitter om tafel om het afgeronde zorgtraject van de jongere te bespreken. Van te voren was zowel aan de jongere als aan de hulpverleners gevraagd maximaal drie bespreekpunten aan te leveren. Deze […] Lees verder

Peer School Support Project kan van start

21-11-2016

ZonMw heeft de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) een subsidie toegekend voor ‘Peer School Support Project: studenten verbeteren School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO’. Het ‘Peer School Support Project’ is voor leerlingen met psychische problemen op het MBO. Welke ondersteuning krijgen zij vanuit school? En hoe ervaren […] Lees verder

Hoe creëer je betrokkenheid van ouder en jeugdige?

11-07-2016

In de AWTJF willen wij ouders en jeugdigen structureel betrekken bij de planvorming, doelstellingen, uitvoering en evaluatie van de werkplaats. Zo sluit de hulp beter aan bij hun behoeften en gaat het uit van de eigen kracht. Maar hoe organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk, is het altijd nodig? Wanneer is het […] Lees verder

Wat is eigenlijk een dialoogtafel?

11-07-2016

De dialoogtafelaanpak is geïnspireerd op de perinatale audit methode uit de somatische gezondheidszorg. Dit auditsysteem is een systematische reflectiemethodiek die tot doel heeft verbetering van de kwaliteit en het proces van de zorgverlening. Aangepast aan de specifieke jeugdzorg context, faciliteert de dialoogtafel methodiek het reflecteren op en leren van de geleverde zorg en het formuleren […] Lees verder