Nieuws

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

11-07-2016

De handleiding van de dialoogtafelmethodiek voor toekomstige gebruikers is inmiddels gereed. Onderdelen ervan zijn voorgelegd aan jeugdigen, ouders en professionals. Zo hebben we een interactieve pizza-bijeenkomst gehouden met jeugdigen en leuke gesprekken gevoerd met een aantal ouders en professionals. Deze uitwisselingen hebben veel nuttige informatie opgeleverd en helpt ons om de verschillende elementen van de […] Lees verder

Update stand van zaken dialoogtafels-pilot

24-05-2016

In de afgelopen maanden is er veel werk achter de schermen verzet. Er is onder andere hard gewerkt aan de handleiding van de dialoogtafelmethodiek voor toekomstige gebruikers. Hierin worden de verschillende elementen van de methodiek beschreven (zoals communicatieve aspecten, profiel voorzitter, ethische aspecten, mogelijke succesfactoren en belemmerende factoren, die een rol spelen tijdens het ondersteuningsproces […] Lees verder

Save the date – 10/11/2016: AWTJF netwerkbijeenkomst

13-05-2016

Na het succes van de feestelijke startbijeenkomst van januari 2016 organiseert de AWTJF op 10 november 2016 voor de tweede maal een netwerkbijeenkomst. Alle betrokken partijen bij de werkplaats als ook de collega’s vanuit de andere academische werkplaatsen zijn van harte welkom! Noteer de datum alvast in uw agenda. Informatie over de locatie, het programma en aanmelden […] Lees verder

Feestelijke AWTJF Kick-off bijeenkomst

30-01-2016

Op 14 januari 2016 vond de feestelijke Kick-off bijeenkomst plaats van de nieuwe Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland in De Fabriek te Leeuwarden. De bijeenkomst werd georganiseerd voor alle betrokkenen bij de nieuwe werkplaats. De deelnemende partners vanuit beleid, praktijk, onderzoek en opleidingen maken verder kennis met elkaar en met de organisatie en plannen van de werkplaats. Download hier […] Lees verder