Nieuws

Terugblik Netwerkbijeenkomst 30 november 2017

20-12-2017

Op 30 november jl. vond de derde AWTJF-netwerkbijeenkomst plaats. Verschillende betrokken partijen bij de werkplaats waren aanwezig. In het eerste plenaire deel werd vanuit het Peer School Support project en het dialoogtafelproject een update gegeven en werden de eerste resultaten besproken. De presentatie over het Peer School Support vindt u hier. Klik hier voor de […] Lees verder

Netwerkbijeenkomst 30 november 2017

19-10-2017

Op 30 november as. is het weer zover: de derde Netwerkbijeenkomst van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland. De projecten Dialoogtafels en Peer School Support zijn in volle gang! Het is dus een mooie gelegenheid om jullie mee te nemen in de actuele ontwikkelingen en de opgedane inzichten. Aanmeldingen ontvangen we graag zo spoedig mogelijk […] Lees verder

Factsheet Peer School Support Project Fase 1A online

19-10-2017

In het kader van het Peer School Support project zijn MBO-studenten met behulp van jongerenwerkers op zelfgekozen wijze met medestudenten in gesprek gegaan over talenten en behoeften van jongeren met psychosociale problemen op school. De opbrengsten van de gesprekken zijn verwerkt in een factsheet. De volgende vragen stonden tijdens de gesprekken centraal: in hoeverre ervaren studenten […] Lees verder

Animatiefilmpje Dialoogtafel gemaakt door jongeren

19-10-2017

Samenwerken met ouders en jongeren is een van de kernpunten in de werkwijze van Academische Werkplaats Transformatie Jeugd. In het kader van het dialoogtafelproject hebben de betrokken jongeren samen met de onderzoekers een animatiefilmpje gemaakt, bedoeld om ouders en jongeren te informeren over de dialoogtafels. Het animatiefilmpje toont snel op een visuele manier wat het […] Lees verder

Handleiding en voorlichtingsmaterialen dialoogtafelmethodiek beschikbaar

24-05-2017

Met trots kunnen we mededelen dat de uitgebreide handleiding en de voorlichtingsmaterialen van de Dialoogtafelmethodiek klaar zijn. De handleiding bestaat uit een introductie met daarin aangegeven wat de Dialoogtafelmethodiek inhoudt. Vervolgens zijn alle praktische materialen die voor de Dialoogtafels ontwikkeld zijn, beschikbaar in de handleiding. Zoals het stappenplan voor het selecteren van de casuïstiek, toestemmingsformulieren, […] Lees verder

Jongeren volgen trainingsbijeenkomsten voor PSSP-project

23-05-2017

Vanuit de AWTJF wordt het Peer School Support Project (PSSP) uitgevoerd. Middels het project wordt gekeken hoe de ervaringsdeskundigheid van jongeren benut kan worden voor het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychosociale problemen op school. Het onderzoek wordt uitgevoerd door jongeren zelf (studenten van het Friesland College). Daarbij worden ze begeleid […] Lees verder

Eerste ervaringen en uitkomsten Dialoogtafels

18-04-2017

De eerste dialoogtafels hebben inmiddels plaatsgevonden. De deelnemers zijn enthousiast over de bijeenkomsten en de opbrengsten! De ervaringen, uitkomsten, leerpunten en uitdagingen zijn samengevat en vindt u onder factsheets.         Lees verder