Nieuws

Peer School Support Project

15-07-2019

In drie verschillende Communities of Practice (CoP) is er de laatste periode gewerkt aan de doorontwikkeling van School Als Werkplaats (SAW). In CoP 1  – Bekendheid, benaderbaarheid, zichtbaarheid – ligt de nadruk op aan de aanwezigheid van de SAW’er in de klas. Dit betekent meer aandacht voor SAW in de inwerkprogramma’s van nieuwe medewerkers en […] Lees verder

25 dialoogtafels gehaald!

11-07-2019

In de afgelopen periode kregen we veel aanmeldingen voor de dialoogtafels. Er zijn tot nog toe maar liefst 25 casus-specifieke dialoogtafels gehouden. In 18 reguliere dialoogtafels bespraken cliënten samen met professionals hun specifieke hulpverleningstrajecten. Daarnaast is een alternatieve dialoogtafelvariant ingezet als instrument voor de evaluatie van de samenwerking tussen twee jeugdzorginstellingen. Ten slotte hielden we […] Lees verder

Symposium Preventie in het Jeugddomein

06-06-2019

Op 25 juni 2019 organiseren wij samen met de opleiding Pedagogiek en het lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL Stenden Hogeschool het symposium Preventie in het Jeugddomein: samen Reflecteren en leren. Tijdens dit symposium belichten we het thema pedagogische preventie vanuit de invalshoek van reflecteren en leren. In een workshopronde, posterpresentaties en een lezing informeren […] Lees verder

Nieuwe factsheet vanuit het PSSP project

06-06-2019

Er is een nieuwe factsheet gemaakt vanuit het PSSP-project. Het betreft een overzicht op basis van literatuur van de bouwstenen interdisciplinair samenwerken in de schooltext. Klik hier om de factsheet te openen. Lees verder

Docenten geschoold tot dialoogtafel voorzitters

30-04-2019

Eind 2018 hebben zes docenten van de academies Social Work en Verpleegkunde van NHL Stenden Hogeschool de training voorzitter dialoogtafelmethodiek gevolgd. Ook een voorzitter die al dialoogtafels heeft afgenomen, volgde de training.  De training is ontwikkeld door twee docenten van NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met de AWTJF. De docenten zitten tevens in het Begeleidingsteam. […] Lees verder

Conferentie ‘Een leven lang kwetsbaar’

28-02-2019

AWTJF-partner het Fries Sociaal Planbureau (FSP) organiseert op 4 april 2019 de conferentie ‘Een leven lang kwetsbaar.’ Tijdens deze middag neem Bianca Bijlsma afscheid van het FSP. In haar essay dat op die dag wordt verspreid, vraagt zij ook aandacht voor de AWTJF waarin zij participeerde. Annet ten Brug zal vanuit het FSP haar werkzaamheden […] Lees verder

Jeugdimpressie 2018-2019 ZonMw online

30-01-2019

Door met haar onderzoeksprogramma’s te werken aan vraagstukken van professionals, gemeenten, ouders en jeugd kon ZonMw in 2018 bijdragen aan het verbeteren van (preventieve) jeugdhulp. Ook in 2019 hoopt ZonMw samen met de academische werkplaatsen en hun achterban de zorg voor onze jeugd weer verder te helpen versterken! In de Jeugdimpressie 2018-2019 blikt ZonMw terug […] Lees verder