Nieuws

Podcast over Zorgtrajecten evalueren aan de ‘dialoogtafel’

09-12-2020

VONK Regionaal Leernetwerk Veilig Opgroeien heeft een nieuwe podcast over Zorgtrajecten evalueren aan de ‘dialoogtafel’: leer- en reflectiemethodiek voor de jeugdhulp praktijk’.  In deze aflevering deelt de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland haar ervaringen met de dialoogtafelmethodiek: het binnen de werkplaats ontwikkeld instrument om gezamenlijk met jeugdigen, hun ouders/opvoeders en alle betrokken hulpverleners de hulpverlening te evalueren. […] Lees verder

Webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’

30-11-2020

Op 24 november 2020 hielden we een inspirerend webinar in samenwerking met Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets van Bureau PEERS. Het webinar ging over het belang van een verklarende probleem- en krachtenanalyse als basis voor het opstellen van doelen en het beslissen over passende hulp. Een boeiend en zeer actueel onderwerp. Dat was duidelijk […] Lees verder

Terugblik eerste bijeenkomst Bestuurlijk Adviesnetwerk 19 november 2020

30-11-2020

Op 19 november 2020 werd de eerste bijeenkomst van het Bestuurlijk Adviesnetwerk van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland gehouden. Deze keer volledig digitaal. Met ruim 40 collega’s vanuit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs waren de samenwerkingspartners deze middag goed vertegenwoordigd. We kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende bijeenkomst. In het eerste deel gaven we […] Lees verder

Dialoogtafel beschikbaar via OP Jeugd

04-11-2020

Wat is het? De dialoogtafel is een reflectie- en evaluatiebijeenkomst die inzicht geeft in hoe de dagelijkse jeugdhulppraktijk functioneert met concrete aanknopingspunten om de kwaliteit en het proces van zorgverlening aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. Met behulp van een binnen de Friese werkplaats ontwikkelde methodiek en een onafhankelijke voorzitter reflecteren jeugdige en gezin samen […] Lees verder

Nieuwe online tools

04-11-2020

Professionals, jongeren en ouders/opvoeders ondersteunen bij de vraagverheldering en het maken van een integrale en verklarende probleem- en krachtenanalyse. Dat is het doel van de nieuwe online tool. Samen tot een gedeelde analyse komen van de problematiek, de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin en in de context van het […] Lees verder

Mooie, intensieve en leerzame periode AWTJF (2015 – 2020) formeel afgerond

21-09-2020

De programmacommissie van ZonMw heeft de inhoudelijke en financiële eindverslagen van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF, 2015 – 2020) en haar Dialoogtafels en Peer School Support projecten goedgekeurd. De commissie is heel positief en spreekt haar waardering uit voor de prestaties in de afgelopen jaren. AWTJF is uitgegroeid tot een stevig breed gedragen […] Lees verder

Probleem- en krachtenanalyse met jongeren en opvoeders via online tool

21-09-2020

Professionals, jongeren en ouders/opvoeders ondersteunen bij de vraagverheldering en het maken van een probleem- en krachtenanalyse. Dat is het doel van de nieuwe online tool. Samen tot een gedeelde analyse komen van de problematiek, de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin en in de context van het gezin. De sterke […] Lees verder