Nieuws

Save the date: ZonMw Startbijeenkomst

07-07-2020

Op maandag 5 oktober 2020 vindt in de regio Utrecht de startbijeenkomst plaats van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd. Het ochtendprogramma zal naar verwachting plenair zijn voor een breed publiek. Het middagprogramma zal in het teken staan van gerichte uitwisseling tussen de kenniswerkplaatsen onderling. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de onzekere situatie rondom het Coronavirus. […] Lees verder

Nieuwe digitale tools voor professionals

07-07-2020

Uit de analyses van hulpverleningstrajecten in het Dialoogtafelproject blijkt onder meer dat jongeren en gezinnen nog te vaak hulp ontvangen die niet past bij hun problemen en behoeften en niet tot gewenst resultaat leidt. We zien dat een systematische, verklarende probleem-, krachten- en interventieanalyse vanuit een integraal denkkader regelmatig ontbreekt. Hierdoor lukt het in de […] Lees verder

Dialoogtafel beschikbaar via OP Jeugd

07-07-2020

In de afgelopen jaren zijn 28 dialoogtafels in de Friese regio gehouden. De dialoogtafels geven inzicht in hoe de dagelijkse jeugdhulppraktijk functioneert met concrete aanknopingspunten om structureel aan verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening te werken. Uit de resultaten is gebleken dat het instrument duidelijke meerwaarde heeft in de praktijk, waar ruimte voor reflectie […] Lees verder

Samenwerking onderwijs en zorg

07-07-2020

Wat is nodig om te zorgen dat onderwijs- en zorgorganisaties en professionals beter samenwerken? Wat kunnen we met elkaar leren van bestaande praktijkvoorbeelden? Wat werkt goed in de samenwerking, wat werkt belemmerend en hoe dat komt? Welke oplossingen kunnen we ontwikkelen en implementeren in de praktijk? Leernetwerk In het kader van het project ‘Samenwerking onderwijs […] Lees verder

Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen

07-07-2020

Wat is nodig om te zorgen dat gezinnen met meerdere problemen op verschillende leefgebieden zich voldoende gehoord voelen en goed worden geholpen? Hoe kunnen we zorgen dat het noodzakelijke maatwerk en de best passende hulp voor de meest kwetsbare gezinnen tijdig wordt ingezet? Integrale maatwerkaanpak In het project ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen’ ontwikkelen we integrale […] Lees verder

Leren van praktijkervaringen

07-07-2020

Wat is nodig om te zorgen dat jongeren en gezinnen goed en snel worden geholpen? Hoe kan het dat hulp soms goed werkt en in andere gevallen stagneert? Wat kunnen we met elkaar leren van praktijkervaringen? Welke succes- en belemmerende factoren komen we tegen? Welke oplossingen kunnen we ontwikkelen en implementeren? Samen leren en meedenken […] Lees verder

Peer School Support Project

08-04-2020

In het Peer School Support Project zijn de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit is gedaan door middel van participatief onderzoek. Het heeft geleid tot drie centrale thema’s waarop School als Werkplaats (SAW) in de loop van het project is doorontwikkeld. Zichtbaarheid en […] Lees verder