Nieuws

Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen

19-12-2021

Om wat voor gezinnen gaat het eigenlijk binnen dit deelproject? Als we het hebben over kwetsbare gezinnen, dan gaat het om gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. De problemen spelen op verschillende gebieden (fysieke, psychische en/of mentale gezondheid), verschillende plekken (thuis, op school en/of werk) en binnen verschillende domeinen (onderwijs, huisvesting, financiën en hulpverlening). De […] Lees verder

Samen leren en verbeteren

19-12-2021

NIEUW LEERNETWERK VAN START!  Praktijkervaringen en onderzoek laten elke keer opnieuw zien dat alliantie en samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp geen vanzelfsprekendheid is. Alhoewel professionals zich bewust zijn van het belang van gezamenlijke besluitvorming met het gezin, ervaren jongeren en ouders vaak weinig ruimte voor eigen inbreng. Daarom is binnen het […] Lees verder

Wat werkt in de kleinschalige vormen van verblijf voor jongeren?

14-12-2021

In samenwerking met het Jeugdexpertisenetwerk Noord-Nederland (JENN) doet de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland de komende tijd een onderzoek naar kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Nederland. Door middel van dit onderzoek willen we achterhalen wat de werkzame en belemmerende factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing binnen een kleinschalige voorziening én leiden tot duurzaam verblijf. Dit gebaseerd op […] Lees verder

Terugblik webinar ‘Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van de verklarende analyse’

16-11-2021

Op 9 november 2021 vond een boeiend webinar ‘Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van de verklarende analyse’ plaats met Marca Geeraets en Harrie van Leeuwen (bureau PEERS) als gastsprekers. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hebben ze de deelnemers meegenomen in hoe de hulpverleners samen met jeugdigen en gezinnen de vragen en problematiek trefzeker en niet […] Lees verder

Terugblik derde bijeenkomst Bestuurlijk Adviesnetwerk

29-10-2021

Op 14 oktober 2021 kwam het Bestuurlijk Adviesnetwerk van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voor de derde keer bij elkaar. We kijken terug op een mooie bijeenkomst en een boeiende uitwisseling van kennis, ervaringen en dilemma’s uit de praktijk. Met een inspirerende bijdrage van Prof.dr. Tom van Yperen (Expert jeugdstelsel – Nederlands Jeugdinstituut; Bijzonder hoogleraar Monitoring […] Lees verder

Samen, leren, doen met het bestuurlijk adviesnetwerk

23-06-2021

Samen, leren, doen – hier maken we als Kenniswerkplaats Jeugd Friesland ons hard voor! Op 10 juni 2021 kwam het Bestuurlijk Adviesnetwerk van de Kenniswerkplaats voor de tweede keer online bij elkaar. De bijeenkomst stond in het teken van kennisdelen, reflecteren, het met en van elkaar leren en samen tot actie komen! We kijken terug […] Lees verder