Nieuws

Nieuwe digitale levenslijn tool voor professionals

23-06-2021

De digitale levenslijn tool is een prachtig instrument dat professionals helpt om de informatie over levens- en hulpverleningsgeschiedenis van kind en gezin op een heldere en systematische manier te ordenen. Het biedt een visueel overzicht van het levensverhaal, vanaf de geboorte tot aan de huidige situatie en met aandacht voor alle belangrijke levensgebieden. Ter ondersteuning […] Lees verder

Laat je inspireren: terugblik webinars!

23-06-2021

Van november 2020 tot en met juni 2021 hielden we vier inspirerende webinars, waaronder twee in samenwerking met het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Alle vier hadden ze betrekking op een boeiend en zeer actueel onderwerp met veel aandacht voor het aanreiken van praktische hulpmiddelen die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse […] Lees verder

Samenwerking Onderwijs & Zorg

23-06-2021

Het deelproject ‘Samenwerking onderwijs en zorg’ is gericht op vragen als: Wat is nodig om te zorgen dat onderwijs- en zorgorganisaties en professionals beter samenwerken? Wat kunnen we met elkaar leren van bestaande praktijkvoorbeelden? Welke oplossingen voor belemmeringen kunnen we ontwikkelen en implementeren in de praktijk? “Stoppen met hokjes denken, niet zaken over de schutting […] Lees verder

Maatwerkaanpak: intenties omzetten in echte actie!

23-06-2021

Kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problemen doen een groot beroep op ondersteuning door zorg. Gemeenten, zorgaanbieders en hulpverleners lukt het maar moeizaam duurzame veranderingen in en een duurzaam perspectief voor deze gezinnen te bewerkstelligen. Er is veel behoefte aan een meer integrale en brede aanpak, zoals beoogd met de Maatwerkaanpak van de Kenniswerkplaats Jeugd […] Lees verder

Hoe kunnen we samen de jeugdzorg verbeteren?

23-06-2021

In het afgelopen half jaar heeft Sterre Hofman, masterstudent Youth, Society & Policy aan de Rijksuniversiteit Groningen, stage gelopen binnen de Kenniswerkplaats en het deelproject ‘Leren van praktijkervaringen’. In het kader van haar stage heeft Sterre onderzoek gedaan naar de veelvoorkomende knelpunten in de Nederlandse jeugdhulp. Daarnaast heeft zij inspirerende voorbeelden en praktische tools gebundeld […] Lees verder

Evaluatie team toegang hoog specialistische jeugdhulp

23-06-2021

De Kenniswerkplaats heeft in samenwerking met Foar Fryske Bern de evaluatie van Team Toegang HoogSpecialistische Jeugdhulp (HSJ) uitgevoerd. Hiervoor zijn onder andere door zowel de leden van Team Toegang als door de aanmelders (gecertificeerde instellingen en gebiedsteams) vragenlijsten ingevuld. Uitkomst vragenlijsten Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over het (aanmeld)proces, de communicatie en de […] Lees verder

Samen leren van praktijkervaringen en anders doen

23-06-2021

Binnen het project en het daaraan gekoppeld leernetwerk ‘Leren van Praktijkervaringen’, zijn het afgelopen half jaar vier online bijeenkomsten gehouden. Deelnemers vanuit wijk- en gebiedsteams, zorgaanbieders, Foar Fryske Bern en ervaringsdeskundige jeugdige bogen zich over actuele thema’s. Actuele thema’s Wat is nodig om, samen met het gezin, een grondige problemen- en krachtenanalyse te maken? Wat […] Lees verder