Nieuws

Samen op weg naar een gedragen Verklarende Analyse

22-03-2024

Een Verklarende Analyse is een voorwaarde voor gezamenlijke besluitvorming over in te zetten hulp, gelijkwaardige samenwerking met jeugdigen en gezinnen en effectieve en passende hulp die aansluit bij hun wensen en behoeften. Doel van een gedragen Verklarende Analyse is dat de analyse voor jeugdige en ouders/opvoeders begrijpelijk, herkenbaar en logisch is en een vertrekpunt vormt […] Lees verder

ZonMw subsidie voor 2 nieuwe projecten Friese Kenniswerkplaats!

29-02-2024

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft vanuit ZonMw subsidie toegekend gekregen voor twee Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) projecten, gericht op het stimuleren van een lerende omgeving, (door)ontwikkeling van tools/hulpmiddelen en het vergroten van toepassing van kennis rondom twee zeer actuele thema’s: Gedragen Verklarende Analyse en Boemerangbeleid. VIMP-project over gedragen Verklarende Analyse Een Verklarende Analyse is een […] Lees verder

Tools voor het toepassen van werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met zware opvoedproblemen en multiproblematiek

28-02-2024

Van 2016 tot 2020 heeft het consortium Zware Opvoedproblemen en Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen (ZOP&GMCP) onderzoek gedaan naar werkzame elementen in de hulp aan deze gezinnen. Dit onderzoek heeft waardevolle kennis opgeleverd. Echter, worstelden professionals met de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. In een recent afgerond ZonMw VIMP-project hebben het Expertisecentrum voor GMCP, […] Lees verder