Factsheets

Factsheet Casus-overstijgende Dialoogtafel: Eigen regie en eigen kracht

In het kader van de Week van Reflectie zijn op 26 november 2018 twee korte demosessies van casus-overstijgende dialoogtafels gehouden over het thema ‘Eigen regie en eigen kracht.’ Ervaringen werden gedeeld en samen werd nagedacht over hoe de eigen kracht en eigen regie van jeugdigen en gezin daadwerkelijk benut en vorm gegeven kan worden in de praktijk. In een factsheet presenteren we de resultaten van deze overstijgende dialoogtafels.

Factsheet ‘wat vinden jongeren belangrijk in de jeugdhulp?

Op 6 november 2018 jl. waren wij in gesprek met een groep jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden om te horen wat voor hen belangrijk is als zij in het jeugdhulpcircuit terecht komen. Deze bijeenkomst heeft waardevolle inzichten opgeleverd, die we graag in een factsheet willen delen.

Thema ‘gezamenlijke besluitvorming’ besproken tijdens overstijgende dialoogtafel

Tijdens het congres ‘Jeugd in Onderzoek’ op 24 mei 2018 werd een overstijgende dialoogtafel gehouden over het thema ‘gezamenlijke besluitvorming’. In een factsheet presenteren we de resultaten uit de dialoogtafel.

Factsheet ‘de Friese jeugdhulp in context’

In een overzichtelijke factsheet geven we per gemeente een schets van de beleids- en organisatorische context en de veranderingen daarin. De in kaart gebrachte beleidsinformatie gebruiken we als achtergrond tijdens de dialoogtafels en bij het interpreteren van de uitkomsten.

Kenmerken casuïstiek besproken tijdens dialoogtafels

Ondertussen zijn 10 dialoogtafels gehouden in vier verschillende gemeenten. Casuïstiek is aangeleverd vanuit wijk- en gebiedsteams, vanuit instellingen in de zorg voor jeugd (AWTJF partners) en door het WELLZO jongerenwerk. In de factsheet wordt de tijdens dialoogtafels besproken casuïstiek gepresenteerd op basis van leeftijd en geslacht, gezinssituaties, soort problematiek en besproken thema’s.

Klik hier voor de factsheet ‘Kenmerken casuïstiek’

Eerste uitkomsten en ervaringen casus-overstijgende dialoogtafels

Factsheet overstijgende dialoogtafel gezamenlijke besluitvorming

Poster gezamenlijke besluitvorming

Factsheet overstijgende dialoogtafel samenwerking

Poster samenwerking

Eerste uitkomsten en ervaringen casus-specifieke dialoogtafels

Digitale flyer dialoogtafels – eerste uitkomsten_leerpunten_uitdagingen

Digitale flyer dialoogtafels – eerste ervaringen deelnemers