Publicaties, Filmpjes & Presentaties

Vlog over ervaringen Dialoogtafelmethodiek

In een vlog vertellen de gebruikers van de methodiek (Han Tuller, beleidsregisseur Jeugd en Sociaal Domein, gemeente Heerenveen en Jeannet van der Vaart, gezinswerker gemeente Heerenveen) over hun ervaringen met de dialoogtafels en wat volgens hen de meerwaarde hiervan kan zijn voor andere organisaties. Bekijk hier de vlog.

Handleiding Dialoogtafelmethodiek in ‘light’ versie

Wil je op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen, ouders en betrokken zorgprofessionals?

Binnen de AWTJF is in de afgelopen jaren een leer- en reflectie-instrument – de dialoogtafelmethodiek – ontwikkeld. Als vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen van de dialoogtafelmethodiek in de dagelijkse jeugdhulppraktijk, is in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool een ‘light’ versie van de handleiding uitgewerkt. Aan de hand van praktische tips en materialen helpt deze handleiding om op een laagdrempelige manier het leer- en reflectieproces op gang te brengen met behulp van de dialoogtafelbijeenkomst.

Benieuwd naar de ‘light’ versie van de handleiding? Bekijk hier het document.

Pizza ‘meet-up’ met jongeren bij Jimmy’s

Op 12 november 2019 waren wij in gesprek met een groep jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden. We bespraken o.a. wat voor hen belangrijk is als zij in het jeugdhulpcircuit terecht komen en waar meer aandacht voor nodig is. Aan de hand van de persoonlijke ervaringen van jongeren werden thema’s besproken zoals wat zijn de problemen waar jongeren tegen aan lopen in de jeugdhulpverlening? In hoeverre sluit de ingezette hulp aan bij de vraag en behoefte van jongeren?

Het gesprek met jongeren heeft waardevolle inzichten opgeleverd, die de urgentie van het gezamenlijk investeren in de vernieuwing, in het leren en in het zichtbaar en meetbaar beter maken van de Friese jeugdhulp nader onderstrepen en onderbouwen.

De gepresenteerde inzichten zijn in verhalende vorm beschreven vanuit het perspectief van de jongeren. Klik hier om de samenvatting te lezen.

Artikel ‘Zorgtrajecten evalueren aan de dialoogtafel’

Lees hier het artikel uit Kind en Adolescent Praktijk (september 2019) over de ervaringen van jeugdigen, ouders en hulpverleners over de evaluatie van zorgtrajecten aan de ‘dialoogtafel’: Holwerda, A., Labun, A., Heyse, L. & Serra, M. (2019). Kind en Adolescent Praktijk 18(3), 14-21. DOI: 10.1007/s12454-019-0028-7

De dialoogtafelmethodiek in één oogopslag

In de infographic ‘Aan de slag met de dialoogtafel’ ziet u in één oogopslag wat de unieke kenmerken van de dialoogtafelmethodiek zijn. Ook ziet u de verschillende mogelijkheden voor het toepassen van de dialoogtafels in uw eigen praktijk. Klik hier voor de PDF-versie.

Praktijkverhaal: “Aan de dialoogtafel: Deelnemers aan het woord

In de afgelopen periode zijn 10 dialoogtafels gehouden. Hoe zien deze dialoogtafels er precies uit? Hoe hebben de deelnemers deze ervaren? Wat heeft het hun gebracht?

Jongeren, een cliëntenvertegenwoordiger, een hulpverlener en een dialoogtafelvoorzitter vertellen over hun ervaringen in het praktijkverhaal. “Het doel is echt leren van elkaar: hoe kunnen we de jeugdzorg een stukje beter maken?” Lees hier het praktijkverhaal.

Dialoogtafel in het kort

Klik hier voor een korte beschrijving van de dialoogtafelmethodiek.

Filmpje over de ervaringen van de deelnemers

Klik hier voor een filmpje waarin een jongere, een cliëntenvertegenwoordiger, een professional en een dialoogtafelvoorzitter hun ervaringen met de dialoogtafel delen.

Animatiefilmpje: wat is een dialoogtafel?

In het kader van het dialoogtafelproject hebben jongeren samen met onderzoekers een animatiefilmpje gemaakt. Het animatiefilmpje toont snel op een visuele manier wat het dialoogtafelgesprek inhoudt en wat het kan opleveren voor de deelnemende gezinnen. Klik hier voor het filmpje.

Handleiding & voorlichtingsmaterialen

De korte handleiding en voorlichtingsmaterialen ten behoeve van de dialoogtafelmethodiek stellen we hieronder graag aan u beschikbaar. De uitgebreide handleiding kunt u opvragen via het registratieformulier.

Verkorte handleiding Dialoogtafelmethodiek

Uitgebreide voorlichting Dialoogtafelmethodiek

Korte voorlichting Dialoogtafelmethodiek

Workshop dialoogtafelmethodiek

Op maandag 13 maart 2017 vond in Den Bosch het congres Jeugd in Onderzoek plaats. Het thema van deze 13-de editie was ‘Werken met het beste bewijs’. AWTJF verzorgde een workshop over de dialoogtafelmethodiek. De presentatie is hieronder te vinden.

Dialoogtafelmethodiek_Congres ‘Jeugd in onderzoek’_13 maart 2017

Artikel over de dialoogtafels

Lees hier het artikel ‘Met z’n allen aan de dialoogtafel’. Gepubliceerd in ‘Kind en Adolescent Praktijk’, maart 2017.

Met z’n allen aan de dialoogtafel – Kind Adolescent Praktijk (2017)