Publicaties, Filmpjes & Presentaties

Artikel ‘Zorgtrajecten evalueren aan de dialoogtafel’

Lees hier het artikel uit Kind en Adolescent Praktijk (september 2019) over de ervaringen van jeugdigen, ouders en hulpverleners over de evaluatie van zorgtrajecten aan de ‘dialoogtafel’: Holwerda, A., Labun, A., Heyse, L. & Serra, M. (2019). Kind en Adolescent Praktijk 18(3), 14-21. DOI: 10.1007/s12454-019-0028-7

De dialoogtafelmethodiek in één oogopslag

In de infographic ‘Aan de slag met de dialoogtafel’ ziet u in één oogopslag wat de unieke kenmerken van de dialoogtafelmethodiek zijn. Ook ziet u de verschillende mogelijkheden voor het toepassen van de dialoogtafels in uw eigen praktijk. Klik hier voor de PDF-versie.

Praktijkverhaal: “Aan de dialoogtafel: Deelnemers aan het woord

In de afgelopen periode zijn 10 dialoogtafels gehouden. Hoe zien deze dialoogtafels er precies uit? Hoe hebben de deelnemers deze ervaren? Wat heeft het hun gebracht?

Jongeren, een cliëntenvertegenwoordiger, een hulpverlener en een dialoogtafelvoorzitter vertellen over hun ervaringen in het praktijkverhaal. “Het doel is echt leren van elkaar: hoe kunnen we de jeugdzorg een stukje beter maken?” Lees hier het praktijkverhaal.

Dialoogtafel in het kort

Klik hier voor een korte beschrijving van de dialoogtafelmethodiek.

Filmpje over de ervaringen van de deelnemers

Klik hier voor een filmpje waarin een jongere, een cliëntenvertegenwoordiger, een professional en een dialoogtafelvoorzitter hun ervaringen met de dialoogtafel delen.

Animatiefilmpje: wat is een dialoogtafel?

In het kader van het dialoogtafelproject hebben jongeren samen met onderzoekers een animatiefilmpje gemaakt. Het animatiefilmpje toont snel op een visuele manier wat het dialoogtafelgesprek inhoudt en wat het kan opleveren voor de deelnemende gezinnen. Klik hier voor het filmpje.

Handleiding & voorlichtingsmaterialen

De korte handleiding en voorlichtingsmaterialen ten behoeve van de dialoogtafelmethodiek stellen we hieronder graag aan u beschikbaar. De uitgebreide handleiding kunt u opvragen via het registratieformulier.

Verkorte handleiding Dialoogtafelmethodiek

Uitgebreide voorlichting Dialoogtafelmethodiek

Korte voorlichting Dialoogtafelmethodiek

Workshop dialoogtafelmethodiek

Op maandag 13 maart 2017 vond in Den Bosch het congres Jeugd in Onderzoek plaats. Het thema van deze 13-de editie was ‘Werken met het beste bewijs’. AWTJF verzorgde een workshop over de dialoogtafelmethodiek. De presentatie is hieronder te vinden.

Dialoogtafelmethodiek_Congres ‘Jeugd in onderzoek’_13 maart 2017

Artikel over de dialoogtafels

Lees hier het artikel ‘Met z’n allen aan de dialoogtafel’. Gepubliceerd in ‘Kind en Adolescent Praktijk’, maart 2017.

Met z’n allen aan de dialoogtafel – Kind Adolescent Praktijk (2017)