Factsheets

Klein maar Fijn Onderzoek

Een groep van drie onderzoeksmaster studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn begin december gestart met een Klein maar Fijn onderzoek naar de mogelijkheid om in Friesland een Platform Ervaringsdeskundigheid op te zetten.

De studenten gaan onderzoeken wat ervaringsdeskundigheid eigenlijk is en waarom de inzet van ervaringsdeskundigen een toegevoegde waarde in de zorg kan hebben. Ook bestuderen ze, op basis van een vergelijking van ervaringen/projecten in Nederland en het buitenland, op welke manieren ervaringsdeskundigen kunnen worden ingezet en hoe dat concreet vorm kan krijgen in Friesland.

Het onderzoek wordt voortgezet door een tweede groep studenten van de RUG. Zij richten zich vooral op de vraag of er voldoende draagvlak is binnen het sociaal domein in Friesland om dit platform verder te ontwikkelen. In juni 2019 wordt dit Klein maar Fijn onderzoek afgerond met een advies richting de partijen die bij dit initiatief betrokken zijn.