Factsheets

Eerste ervaringen met experiment Doorbraak!

Via het meerjarig experiment ‘Doorbraak!’ onderzoekt gemeente Heerenveen samen met haar zorgpartners en AWTJF of ze de hulpverlening aan gezinnen met problemen op veel verschillende levensgebieden effectiever en meer integraal kunnen aanpakken.

Na een voorzichtige start met één gezin, is het nu tijd voor reflectie. We delen graag de opgedane inzichten en geleerde lessen in onderstaande factsheet.

Factsheet eerste ervaringen Doorbraak!

Experiment Doorbraak voor multiprobleemgezinnen in gemeente Heerenveen

Via het meerjarig experiment ‘Doorbraak!’ onderzoekt gemeente Heerenveen samen met haar zorgpartners en AWTJF of ze de hulpverlening aan gezinnen met problemen op veel verschillende levensgebieden effectiever en meer integraal kunnen aanpakken.

Het doel is dat door deelname aan dit experiment de gezinnen de regie over hun leven terugkrijgen en dat het experiment meetbare en duurzame positieve resultaten oplevert voor zowel de gezinnen als de betrokken zorgpartijen. Het perspectief van gezinssysteem staat centraal bij het tot stand brengen van het noodzakelijke arrangement. Bestaande inzichten en wetenschappelijke kennis worden omgezet naar concrete aanpak stappen en acties. Wij ondersteunen de gemeente met kennis en expertise bij de opzet en monitoring van dit experiment.

Wilt u weten over het experiment en de daarbij behorende stappen? Bekijk dan hieronder de visualisatie en toelichtingen van het Experiment Doorbraak of neem contact op met Han Tuller (beleidsregisseur sociaal domein jeugd) van de gemeente Heerenveen.

Visualisatie aanpak experiment Doorbraak

Korte toelichting visualisatie experiment Doorbraak

Toelichting experiment Doorbraak

Onderzoek Platform Ervaringsdeskundigheid afgerond

Twee groepen RuG-studenten hebben in de afgelopen periode Klein maar Fijn onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om in Friesland een Platform Ervaringsdeskundigheid op te zetten. Ze hebben onderzocht wat ervaringsdeskundigheid eigenlijk is en waarom de inzet van ervaringsdeskundigen een toegevoegde waarde in de zorg kan hebben.

Op basis van een vergelijking van ervaringen en projecten in Nederland en het buitenland, hebben ze gekeken op welke manieren ervaringsdeskundigen kunnen worden ingezet en hoe dat concreet vorm kan krijgen in Friesland. Ten slotte is onderzocht of er voldoende draagvlak is binnen het sociaal domein in Friesland om dit platform verder te ontwikkelen.

De belangrijkste inzichten uit dit onderzoek zijn samengevat in een factsheet. Neem hier een kijkje in de resultaten.

Factsheet onderzoek Op weg naar een Fries Platvorm Ervaringsdeskundigheid