Leren van praktijkervaringen

Wat en hoe leren we van praktijkervaringen?

Wat is er nodig om te zorgen dat jongeren en gezinnen goed worden geholpen en dat problemen niet (nog) erger worden? Hoe kan het dat hulp soms goed werkt en in andere gevallen stagneert? Wat en hoe kunnen we met elkaar leren van praktijkervaringen in de jeugdhulpverlening? Welke patronen zijn er te onderscheiden in termen van succes- en belemmerende factoren in de hulpverlening?

In het project “Leren van praktijkervaringen in de hulpverlening” reflecteren jongeren, ouders, hulpverleners en beleidsmakers samen op deze vragen. Gezamenlijk wordt geleerd van zowel de hulpverleningstrajecten waarin de hulp vastliep, als van de hulpverleningstrajecten waarin de hulp juist goed verliep. Iedereen denkt mee vanuit zijn eigen ervaring, kennis en expertise. Want door inzichten te delen leren we met én van elkaar.

Lees hier meer over de projectkaders van het project ‘Leren van praktijkervaringen.’

Lees hier de algemene flyer over het leernetwerk ‘Leren van praktijkervaringen.’

Wat levert het project op?

 • Steeds beter kunnen voorkomen dat ernstige problematiek ontstaat, hulpverleningstrajecten vastlopen en niet tot resultaat leiden:
    • Concrete leerinzichten over hoe jongeren en gezinnen passender, effectiever en tijdig geholpen kunnen worden;
    • Betere samenwerking met en rondom jongeren en gezinnen.
 • Beleid dat beter aansluit bij de praktijk en dat tijdige, passende en goed gestroomlijnde hulp faciliteert;
 • Sterker professionele cultuur: professionals en organisaties beschikken over cruciale kennis en vaardigheden, gebaseerd op actuele inzichten en passen deze kennis daadwerkelijk toe in eigen praktijk;
 • Steviger leer- en verbeterbeweging in de regio: gefaciliteerd vanuit een breed en multidisciplinair leernetwerk, waarin de deelnemers ondersteund worden om vanuit een positie van gelijkwaardigheid en in een open dialoog van en met elkaar te leren, kennis te ontsluiten, deze door te ontwikkelen en te borgen in de praktijk.