Factsheets & Rapportages

Factsheet ‘Impressie Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen’

Op 10 mei 2021 vond de derde bijeenkomst plaats van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de ‘knoppen waaraan we kunnen draaien om te zorgen dat jongere en ouders maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen’ geprioriteerd. In drie groepen hebben we de top 3 vervolgens verder uitgewerkt. Wat is nodig om deze knop in te zetten in de dagelijkse praktijk?

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je hier lezen.

Factsheet ‘Impressie Leernetwerk’

Op 9 maart 2021 vond de tweede bijeenkomst plaats van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Aan welke knoppen kunnen we draaien om te zorgen dat jongere en ouders maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen en voldoende ruimte krijgen om dit goed te doen? Wat is nodig om het verhaal van het gezin goed in kaart te brengen? Welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar?’

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je hier lezen.

Factsheet ‘Leren van Praktijkervaringen in de Jeugdhulp’

In de factsheet ‘Leren van Praktijkervaringen in de Jeugdhulp’ lees je de opbrengsten van de eerste bijeenkomst van het Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen in de Jeugdhulp die op 19 januari 2021 plaats vond.

Factsheet ‘Tips en trucs Adviesteam met betrekking tot leernetwerken Leren van praktijkervaringen in de (jeugd)hulpverlening’

Lees hier de factsheet ‘Tips en trucs Adviesteam met betrekking tot leernetwerken Leren van praktijkervaringen in de (jeugd)hulpverlening’.