Maatwerk voor kwetsbare gezinnen

Tijdige, passende en effectieve hulp voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek

Wat heeft een kwetsbaar gezin echt nodig en hoe kan dat in de praktijk gerealiseerd worden? In dit project wordt een maatwerkaanpak ontwikkeld voor gezinnen die met meerdere problemen kampen. Jongeren, ouders, professionals, beleidsmakers en onderzoekers werken hierbij samen. Ze kijken daarbij vooral ook naar de aansluiting bij het gezin en de samenwerking met gezin en andere betrokken professionals.

Lees hier meer over de projectkaders van het project Maatwerk voor kwetsbare gezinnen.

Lees hier meer over de maatwerkaanpak van het project Maatwerk voor kwetsbare gezinnen.

Bekijk hier een visuele weergave van de maatwerkaanpak.

Om wat voor gezinnen gaat het eigenlijk?

Het gaat meestal om gezinnen waar problemen op verschillende gebieden (fysieke, psychische en/of mentale gezondheid), verschillende plekken (thuis, op school en/of werk) en binnen verschillende domeinen (onderwijs, huisvesting, financiƫn en hulpverlening) spelen. De problemen zijn daarnaast onderling sterk verweven, chronisch van aard en worden van generatie op generatie doorgegeven. Deze gezinnen hebben vaak langdurig te maken met hulpverlening en zijn hulpverleningsmoe. De samenwerking met en rondom het gezin verloopt niet altijd soepel en ingezette hulp leidt vaak niet tot gewenst resultaat.

Aan de hand van bestaande wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis is HIER een concreet en levendig beeld geschetst van een (fictief) gezin dat deze doelgroep representeert. Dit beeld geeft inzicht in waar de aandachtspunten in de zorg voor deze gezinnen liggen en daarmee concrete aanknopingspunten om deze gezinnen passender en beter kunnen helpen.

Wat levert het project op?

Het project levert een effectieve, integrale maatwerkaanpak en een positief, duurzaam toekomstperspectief voor de meest kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problematiek.