Maatwerk voor kwetsbare gezinnen

Wat heeft een kwetsbaar gezin echt nodig?

Wat heeft een kwetsbaar gezin eigenlijk echt nodig en hoe kan dat in de praktijk gerealiseerd worden? In dit project wordt een aanpak ontwikkeld voor gezinnen die met meerdere problemen kampen. Jongeren, ouders, professionals, beleidsmakers en onderzoekers werken hierbij samen. Ze kijken daarbij vooral ook naar de aansluiting bij het gezin en de samenwerking met gezin en andere betrokken professionals.

Lees hier meer over de projectkaders van het project Maatwerk voor kwetsbare gezinnen.

Lees hier meer over de maatwerkaanpak van het project Maatwerk voor kwetsbare gezinnen.

Wat levert het project op?

Het project levert een effectieve, integrale maatwerkaanpak en een positief, duurzaam toekomstperspectief voor de meest kwetsbare gezinnen.