Factsheets & Rapportages

Checklist ‘Soepele samenwerking binnen hulpverleningstrajecten in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek’

Kwetsbare gezinnen doen een groot beroep op ondersteuning binnen verschillende domeinen, waaronder (jeugd)zorg. Gemeenten, zorgaanbieders en hulpverleners lukt het maar moeizaam duurzame veranderingen in en een duurzaam toekomstperspectief voor deze gezinnen te bewerkstelligen. Wat maakt dat hulpverleningstrajecten in gezinnen met meervoudige en complexe problemen vastlopen en wat zorgt er juist voor dat zo’n traject wel soepel verloopt?

Gebaseerd op de ervaringen en reflecties van bij de pilot Maatwerk voor kwetsbare gezinnen direct betrokken partijen vanuit zowel bestuur, beleid als uitvoering is een CHECKLIST ontwikkeld voor professionals. Deze checklist is bedoeld voor professionals die breed willen kijken waarom de hulpverlening en/of de samenwerking in een specifieke casus niet soepel verloopt en die op zoek zijn naar concrete aanknopingspunten om de hulpverlening en samenwerking in deze gezinnen te verbeteren. De checklist kan ook ingezet worden in intervisie en casuïstiekbespreking.

Factsheet ‘Opbrengsten reflectiesessie doorontwikkeling maatwerkaanpak gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de gemeente Heerenveen’

Lees hier de factsheet ‘opbrengsten reflectiesessie doorontwikkeling maatwerkaanpak gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de gemeente Heerenveen’.

Factsheet ‘Eerste ervaringen met experiment Doorbraak!’

Lees hier de eerste inzichten en geleerde lessen vanuit experiment Doorbraak!, waarin wij samen met gemeente Heerenveen hebben gezocht naar een manier om effectievere en meer integrale hulp te bieden aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (MCP) op verschillende levensgebieden.