Peer school support

WAT IS HET PEER SCHOOL SUPPORT PROJECT?

Het ‘Peer School Support Project’ (PSSP) is voor leerlingen met psychosociale problemen op het MBO. Welke ondersteuning krijgen zij vanuit school? En hoe ervaren zij dat? Wat kan beter? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school. Binnen het project werken de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland, de regionale Werkplaats Sociaal Domein Friesland, School als Werkplaats, Friesland College en WELLZO Jongerenwerk samen.

WAAROM VOEREN WE HET PROJECT UIT?

Het project wordt uitgevoerd binnen de School als Werkplaats (SAW). Doel van het onderzoek is te komen tot een systematische inventarisatie van ervaringen van jongeren met de ondersteuning die aan hen op school geboden wordt. In het bijzonder is er aandacht voor hoe de ervaringsdeskundigheid van jongeren benut kan worden voor het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van jongeren op school. Ter beantwoording van de vraagstelling wordt in het project een praktijkgericht behoeftenonderzoek gecombineerd met een participatief ontwerponderzoek uitgewerkt.

WAT LEVERT HET PROJECT OP?

De jongeren adviseren betrokken professionals over concrete tools waarmee hun hulpbehoefte beter en eerder kan worden gesignaleerd. Uiteindelijk worden de uitkomsten van het project en de opgedane kennis vertaald naar innovatieve en overdraagbare tools die goed bruikbaar zijn bij het tijdig en integraal ondersteunen van kwetsbare jongeren die in de opleiding (en hun thuissituatie) dreigen vast te lopen.