Factsheets & Rapportages

Factsheet bouwstenen voor docent/coaches

Tijdens het Peer School Support Project is in een Community of Practice (CoP) binnen School Als Werkplaats (SAW) ingezoomd op de samenwerking tussen docent/coaches en SAW. In verschillende werksessies zijn met input van studenten, docenten en SAW’ers de bouwstenen voor samenwerking aangescherpt. In deze factsheet zijn de bouwstenen ten aanzien van docent/coaches uitgewerkt.

Lees hier de factsheet.

Factsheet bouwstenen werkwijze SAW

Tijdens het Peer School Support Project is in Communities of Practice (CoP’s) binnen School Als Werkplaats (SAW) ingezoomd op de samenwerking tussen docent/coaches en SAW en op de bereikbaarheid, benaderbaarheid en zichtbaarheid van SAW’ers. In verschillende werksessies zijn met input van studenten, docenten en SAW’ers de bouwstenen voor samenwerking aangescherpt. In deze factsheet zijn de bouwstenen ten aanzien van de werkwijze en de kwaliteiten van SAW’ers uitgewerkt.

Klik hier voor de factsheet.

Factsheet Peer to Peer ondersteuning bij SAW – eerste ervaringen

Tijdens het Peer School Support Project is in een Community of Practice (CoP) binnen School Als Werkplaats (SAW) ervaring opgedaan met de ondersteuning van studenten door ‘peers’.

Lees hier de eerste ervaringen.

Verslaglegging fase 2 en 3 Peer School Support Project

Lees hier de verslaglegging fase 2 en 3 van het Peer School Support Project: Ontwerp van (groeps)activiteiten voor en door jongeren met psychosociale problemen op school in communities of practice & Evaluatie en advisering van stakeholders over de opbrengst van communities of practice.

Artikel ‘School als Werkplaats’ Ondersteuning binnen de muren van het MBO

Lees hier het artikel in Kind en Adolescent Praktijk over School als Werkplaats (SAW) – een werkwijze op het ROC Friesland College waarbij hulpverleners op school aanwezig zijn voor jongeren met psychosociale problemen.

Onderzoek naar SAW laat zien wat de sterke kanten zijn en waar het beter kan. Studenten hielpen zelf mee met de opzet én de uitvoering van dit onderzoek. Evenboer E., Douwes R., Krediet I., Metselaar J. (2019) Kind en Adolescent Praktijk 18(1) 14-19.

Factsheet bouwstenen interdisciplinair samenwerken in de schoolcontext

Er is een nieuwe factsheet. Het betreft een overzicht op basis van literatuur van de bouwstenen interdisciplinair samenwerken in de schoolcontext.

Lees hier de factsheet.

Praktijkverhaal ‘De onderzoekers zijn voor ons een soort motor’

Hoe verloopt de samenwerking tussen SAW en PSSP, en welk effect heeft het onderzoek op de praktijk? Projectleider Liesbeth Buijs en jeugdhulpverlener Alef Sies vertellen wat ze de afgelopen jaren leerden.

Klik hier voor het artikel ‘De onderzoekers zijn voor ons een soort motor.’

Opbrengsten Fase 1A en B

In fase 1 van het Peer School Support project zijn de ervaringen en behoeften van jongeren met psychosociale problemen op school geïnventariseerd: een participatief jongerenonderzoek op het Friesland College.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van fase 1A en B: studenten verbeteren School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO.

Opbrengsten Fase 1B

In Fase 1B van het Peer School Support project zijn focusgroepen georganiseerd. Hierin werd met docenten, coaches en SAW’ers gekeken of ze de uitkomsten van de inventarisatie (Fase 1A) herkennen en kunnen verklaren. Tevens zijn er diepte-interviews gehouden met studenten die ervaring hebben met SAW over de naar voren gekomen thema’s. Met de input uit Fase 1A en 1B zet het PSSP team de eerste stappen richting het opzetten van Communities of Practice (CoP’s) waarin studenten, docenten, coaches, SAW’ers en andere betrokkenen aan de slag gaan met de ontwikkeling van concrete tools ter ondersteuning van studenten met psychosociale problemen op school.

Klik hier voor de factsheet ‘Zichtbaarheid, benaderbaarheid, bekendheid’

Klik hier voor de factsheet ‘Samenwerking SAW’er, docent, coach’

Klik hier voor de factsheet ‘Peer-to-peer ondersteuning’

Opbrengsten Fase 1A

In het kader van Fase 1A van het Peer School Support project zijn MBO-studenten met behulp van jongerenwerkers op zelfgekozen wijze met medestudenten in gesprek gegaan over talenten en behoeften van jongeren met psychosociale problemen op school.

Klik hier voor de factsheet met de opbrengsten van Fase 1A.