Samenwerking onderwijs en zorg

Hoe kunnen scholen en zorgorganisaties beter samenwerken?

Scholen en zorgorganisaties hebben een eigen manier van werken die soms haaks op elkaar staat. Daardoor hapert de samenwerking en komt de hulp niet op gang. Hoe dat anders kan? Dat wordt in dit project ontdekt. In een leernetwerk steken jongeren, ouders, leerkrachten en zorgprofessionals de koppen bij elkaar.

Lees hier de Kadernotitie van het project ‘Samenwerking Onderwijs & Zorg’.

Wat levert het project op?

Het project levert een goed voorbeeld van wat er nodig is om de soepele samenwerking tussen school en zorg te realiseren.