Factsheets & Rapportages

Factsheet ‘Samenwerkingsvormen & werkzame principes’

Het leernetwerk ‘Samenwerking onderwijs en zorg’ buigt zich over vragen als: Wat is nodig om er voor te zorgen dat onderwijs- en zorgorganisaties en professionals beter samenwerken? Wat kunnen we met elkaar leren van bestaande praktijkvoorbeelden? Welke oplossingen voor belemmeringen kunnen we ontwikkelen en implementeren in de praktijk? In het leernetwerk worden deze thema’s en vraagstukken op ontwerpgerichte wijze verkend.

De oriëntatiefase van het leernetwerk heeft geleid tot een FACTSHEET met een overzicht van samenwerkingsvormen en werkzame principes van samenwerking. Hierin komen samenwerkingsvormen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO aan bod. De werkzame principes kunnen als checklist dienen voor de praktijk.

We nodigen iedereen uit om het overzicht te raadplegen en eventuele aanvullingen aan ons door te geven!

Voor verdere vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider Janneke Metselaar, janneke.metselaar@nhlstenden.com