Nieuws

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland krijgt vervolg!

24-03-2020

Een nieuwe kenniswerkplaats is een feit. ZonMw subsidieert de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, het vervolg van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland. Dat is mooi nieuws!  

Samen betere zorg voor jeugd ontwikkelen door het versterken van leren en vakmanschap in de regio. Dat is het doel van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Om dat te realiseren werken jeugdigen en hun opvoeders, diverse Friese zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, het programma Foar Fryske Bern en instellingen voor onderzoek en onderwijs samen.

De kenniswerkplaats is een vervolg op de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland. In een breed gedragen samenwerkingsverband is de afgelopen vier jaar gewerkt aan verschillende projecten. De nieuwe kenniswerkplaats, waarvoor ZonMw 4 jaar subsidie verleent (2020-2024), sluit aan bij de relevante regionale vraagstukken rond jeugd, jeugdhulp en jeugdbeleid. In de kenniswerkplaats hebben we gekozen voor een focus op kwetsbare gezinnen en integraal werken.

In samenwerking met onze partners vormen we een regionaal platform dat het gebruik van bestaande kennis in de praktijk en het gezamenlijk leren in de regio stimuleert. Daarnaast stelt het platform de partners uit verschillende domeinen en op alle niveaus in staat hun vakmanschap verder te ontwikkelen.

We hanteren een ontwerpgerichte aanpak en zetten in op actieleren. Dat betekent dat we vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken verkennen en kennis en expertise vanuit verschillende domeinen bij elkaar brengen in de zoektocht naar oplossingen. Jeugdigen en gezinnen zelf doen op een gelijkwaardige manier mee in deze zoektocht. Er is volop ruimte voor hun initiatief en inbreng.

De kenniswerkplaats organiseert samen met partners in de regio allerlei activiteiten waarin kennis gedeeld kan worden en vakmanschap wordt ontwikkeld. Op die manier worden de resultaten en inzichten vanuit de projecten voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar en blijven professionals, beleidsmakers en bestuurders goed op de hoogte van kennis uit wetenschap en praktijk.