Nieuws

AWTJF krijgt vervolg!

24-03-2020

Een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een feit. ZonMw heeft een subsidie toegekend voor het vervolg van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (2020 – 2024).

Samen betere zorg voor jeugd ontwikkelen door het versterken van leren en vakmanschap in de regio. Dat is het doel van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Om dat te realiseren werken jeugdigen en hun opvoeders, diverse Friese zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, het actieprogramma Foar Fryske Bern en instellingen voor onderzoek en onderwijs samen. Bekijk hier de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in één oogopslag!

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland sluit aan bij de relevante regionale vraagstukken rond jeugd, jeugdhulp en jeugdbeleid, met een focus op kwetsbare gezinnen en integraal werken. In samenwerking met onze partners vormen we een regionaal platform dat het gebruik van bestaande kennis in de praktijk en het gezamenlijk leren in de regio stimuleert. Daarnaast stelt het platform de partners uit verschillende domeinen en op alle niveaus in staat hun vakmanschap verder te ontwikkelen.

In drie nieuwe inhoudelijke projecten rond het leren van casussen, maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen en samenwerking tussen onderwijs en zorg hanteren we een ontwerpgerichte aanpak en zetten we in op actieleren. Dat betekent dat we vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken verkennen en kennis en expertise vanuit verschillende domeinen bij elkaar brengen in de zoektocht naar oplossingen. Jeugdigen en gezinnen zelf doen op een gelijkwaardige manier mee in deze zoektocht. Er is volop ruimte voor hun initiatief en inbreng.

De kenniswerkplaats organiseert samen met partners in de regio allerlei activiteiten waarin kennis gedeeld kan worden en vakmanschap wordt ontwikkeld. Op die manier worden de resultaten en inzichten vanuit de projecten voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar en blijven professionals, beleidsmakers en bestuurders goed op de hoogte van kennis uit wetenschap en praktijk.

De Regionale Kenniswerkplaats moet officieel uiterlijk 1 juni 2020 beginnen. Eigenlijk loopt de huidige werkplaats gewoon door. Samen met de verschillende betrokkenen zijn we op dit moment al druk bezig met de nadere concretisering van de opzet van de drie inhoudelijke projecten en de daaraan gekoppelde leernetwerken en een Community of Practice. Nadere berichten hierover volgen binnenkort!

Zodra de situatie rond het coronavirus in het land en in onze regio het weer toe laat, gaan we een feestelijk regionaal startsymposium plannen.