Kenniswerkplaats

Wat is Kenniswerkplaats Jeugd Friesland?

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een vervolg op de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (2015 – 2020) en is één van de veertien Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland. De Kenniswerkplaats is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ZonMw-programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020 – 2024.

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een samenwerkingsverband tussen (vertegenwoordigers van) jeugdigen en hun opvoeders, diverse zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, het Ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern en instellingen voor onderzoek en onderwijs. Samen betere zorg voor jeugd ontwikkelen door het versterken van een lerende omgeving, verbetercyclus en vakmanschap in de regio. Dat is ons gezamenlijke doel.

 

 

De Kenniswerkplaats sluit aan bij de relevante regionale vraagstukken rond jeugd, jeugdhulp en jeugdbeleid, met een focus op kwetsbare gezinnen en integraal werken. In samenwerking met onze partners vormen we een regionaal platform dat het gebruik van bestaande kennis in de praktijk en de leer- en verbeterbeweging in de regio stimuleert en versterkt.

Samen bundelen, (door)ontwikkelen, ontsluiten en benutten we bruikbare kennis die aansluit op de vragen en behoeften van jeugdigen en hun opvoeders. We zetten nadrukkelijk in op gelijkwaardige samenwerking, gezamenlijk zoeken naar praktische oplossingen en leren en het realiseren van impact in de dagelijkse praktijk. De projecten leveren concrete producten op die regionaal geïmplementeerd en breder gedeeld worden. De opgedane inzichten worden geïntegreerd in diverse opleidingen in het jeugdveld.

Meer weten over het fenomeen ‘Kenniswerkplaats’? Bekijk de animatie en maak in 2 minuten kennis met de Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd.

Terugblik opstart Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (2015 – 2020)