Missie en visie

Een succesvol nieuw jeugdstelsel

We stellen de jeugdigen en ouders centraal en stimuleren een gesprek tussen gezinnen, professionals, beleidsmakers en wetenschappers. We doen gezamenlijk onderzoek om antwoord te krijgen op de regionale vraagstukken rondom de transformatie en om de transformatiedoelen voor jeugdigen, hun gezinnen en professionals te realiseren. De inzichten kunnen meteen in de praktijk worden toegepast.

We versterken de samenwerking binnen de zorg voor jeugd in Friesland. Dit doen we door bij te dragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van jeugdigen en ouders, integrale zorg voor jeugd en professionele beroepsbeoefening. Zo bouwen we samen aan een sterker opvoedklimaat en effectieve preventie. Met als resultaat versterking van eigen kracht van gezinnen en hun netwerk en doelmatige zorg voor jeugd in de regio. De ontwikkelde inzichten en kennis in Friesland zijn ook voor andere regio’s bruikbaar.

Transformatiedoelen als speerpunten

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland heeft de belangrijke opgaven voor de transformatie van het jeugdstelsel als speerpunten gekozen.

Hoe zorgen we voor het inzetten op en aandacht voor preventie, zodat:

  • Problematiek van jeugdigen en hun ouders tijdig wordt voorkomen;
  • Jeugdigen en hun ouders zoveel mogelijk thuis en in hun eigen gemeente/buurt worden geholpen;
  • Zwaardere zorg alleen ingezet wordt als het echt nodig is.

Door:

  • Het aansluiten bij de eigen kracht en regie van jeugdigen en ouders, en het versterken van hun actieve betrokkenheid;
  • Het bevorderen van een ‘leercultuur’ en het inbedden van ‘leren’ en ‘reflecteren’ in het veranderproces van alle betrokken partijen;
  • Ruimte voor professionele autonomie;
  • Betere samenwerking tussen alle partijen betrokken bij de zorg voor jeugd