Nieuws

AWTJF op congressen en bijeenkomsten

15-07-2019

De resultaten vanuit het dialoogtafelproject en het Peer School Support project zijn gepresenteerd tijdens het congres Jeugd in Onderzoek op 23 mei 2019 in Amsterdam. We kijken terug op geslaagde workshops en een inspirerende uitwisseling met de deelnemers.

Op 25 juni 2019 organiseerden wij samen met de opleiding Pedagogiek en het lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL Stenden Hogeschool het symposium Preventie in het Jeugddomein: Samen Reflecteren en Leren. Tijdens dit symposium werd het thema pedagogische preventie vanuit de invalshoek van reflecteren en leren belicht.

In een workshopronde, posterpresentaties en een lezing werden de deelnemers door zowel vierdejaars studenten uit de afstudeerfase en de minor Ontwikkelingsstimulering en Opvoedingsondersteuning, als jeugdhulpprofessionals en verschillende betrokkenen bij de AWTJF geïnformeerd over de recente ontwikkelingen en inzichten op dit gebied.