Nieuws

AWTJF werkt mee aan eerste bijeenkomst leergang voor sociologen

30-09-2019

De Nederlandse sociologie-opleidingen zien het als hun taak om nieuwe inzichten vanuit de wetenschap beschikbaar te maken voor de samenleving. Daarom starten zij samen met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) een leergang voor sociologen die zich willen verder ontwikkelen in hun vak, op basis van nieuwe inzichten én methoden uit de academische sociologie. Ook wil de NSV de sociologie-opleidingen zo meer in contact brengen met de opgaven waar sociologen zich in de praktijk voor gesteld zien. De AWTJF werkt mee aan de eerste bijeenkomst van de leergang.

De leergang wordt met ingang van 2019-2020 jaarlijks aangeboden met vier bijeenkomsten. Elke bijeenkomst belicht een actueel thema in het werkveld en koppelt dit aan recent academisch onderzoek en actuele theorievorming. De bijeenkomsten vinden plaats op een vrijdagmiddag in het Utrechtse Academiegebouw. Het doel is om de deelnemers te informeren over en laten reflecteren op actuele ontwikkelingen in sociologisch onderzoek in relatie tot hun werkveld.

Overzicht leergang bijeenkomsten 2019-2020

  • 29 november 2019: Duurzame samenwerking in tijden van decentralisatie (verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland);
  • 17 januari 2020: Toekomst van werk (verzorgd door de Universiteit Utrecht);
  • 13 maart 2020: Waarden en normen in Nederland: Verleden, heden en toekomst (verzorgd door de Universiteit van Tilburg);
  • 15 mei 2020: Eenzaamheid: theorie, onderzoek en interventies (verzorgd door de Vrije Universiteit Amsterdam).

Voor elke bijeenkomst ontvangen deelnemers een Bewijs van deelname. Bij deelname aan de gehele leergang wordt een Deelname certificaat uitgegeven. Deelnemers van de gehele leergang kunnen ook een opdracht maken om een Leergang certificaat te verkrijgen.

Meer weten?

Kijk dan op sociologie.nl en meld je aan voor de herinneringsmail, of stuur een e-mail naar leergang@sociologie.nl.