Nieuws

Bestuurlijk Netwerk in gesprek over samenwerking, partnerschap en olifanten in de kamer

14-07-2023

Op 6 juli 2023 kwam het Bestuurlijk Netwerk van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voor de zesde keer bij elkaar. Het was ontzettend fijn om elkaar weer live te ontmoeten, ervaringen en ideeën uit te wisselen, geïnspireerd te worden, te verbinden en samen aan de slag te gaan.

Dit keer waren onze gasten Chantal van Liefland en Jan-Luuk de Groot, ambassadeurs van het bovenregionaal plan Een Thuis voor Noordje in Noord-Holland. Zij hebben ervaringen, geleerde lessen en opbrengsten gedeeld van deze gezamenlijke aanpak van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs en de gecertificeerde instellingen voor jeugdigen en gezinnen met complexe hulpvragen in Noord-Holland.

Ook in Noord-Nederland zijn de jeugdhulp- en onderwijs sector volop in beweging. Partijen voelen de urgentie om beter en meer passende zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen te bieden. Dit lukt alleen in gezamenlijkheid, in verbinding en vertrouwen. Daarom wordt er zowel regionaal als bovenregionaal (3-Noord niveau: Friesland, Groningen en Drenthe) ingezet op het versterken van samenwerking en het vormgeven van partnerschap tussen gemeenten, jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde- en onderwijsinstellingen, jeugdigen en gezinnen. Met de bijdrage van Chantal van Liefland en Jan-Luuk de Groot hebben we ons laten inspireren door een mooi voorbeeld van hoe partnerschap vormgegeven kan worden.

Tijdens de bijeenkomst hebben we kritisch gereflecteerd op de geformuleerde ambities en wat er concreet nodig is om deze ambities werkelijkheid te laten worden. Wij hebben uitgewisseld over de successen en de positieve ervaringen, hetgeen wat al goed gaat en lukt. Vervolgens is stil gestaan bij de belemmeringen, de uitdagingen en de olifanten in de kamer. Hierbij kwam een open gesprek op gang over de problemen, risico’s, dilemma’s die in de dagelijkse praktijk onbesproken blijven of zelfs onbespreekbaar zijn. De bijeenkomst werd afgesloten met een reflectie op wat de opgedane inzichten betekenen i.h.k.v. de actuele ontwikkelingen en concrete vervolgstappen voor een succesvolle samenwerking in Friesland en op 3-Noord niveau. Deelnemers werden uitgedaagd om na te denken wat ze kunnen bijdragen; waar hebben ze invloed op vanuit hun rol/positie; wat gaan ze morgen (beter en/of anders) doen om verder te komen en wat hebben ze nodig van de ander?

PRESENTATIE & DIGITALE GOODIEBAG
Bekijk HIER de presentatie van deze bijeenkomst van het Bestuurlijk Adviesnetwerk.

Op p. 31-32 vinden jullie de foto impressie van de middag.

Op p. 35 vinden jullie een digitale goodiebag met een bundeling van relevante kennis, tools en opbrengsten van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.

VISUEEL VERSLAG
De belangrijkste inzichten en de highlights uit het gesprek met de deelnemers zijn op een scherpe en krachtige manier weergegeven in een VISUEEL VERSLAG. Het bekijken en breed delen hiervan is zeker de moeite waard! Met veel dank aan Janneke de Boer van Kom tot de Kern.

MEER WETEN?

Meer weten over het bovenregionaal plan ‘Een Thuis voor Noordje’ in Noord-Holland, bekijk deze website of neem contact op met Chantal van Liefland via chantal.vanliefland@i-sociaaldomein.nl

Meer weten over de Kenniswerkplats Jeugd Friesland en haar projecten, neem contact op met Alona Labun, coördinator via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl