Bijeenkomsten

Netwerkbijeenkomst

  • 30/11/2017
  • 15:00 - 17:00

De derde Netwerkbijeenkomst bijeenkomst vindt van 15.00 – 17.00 uur plaats op Stenden Hogeschool Leeuwarden, Rengerslaan 8. Inloop is vanaf 14.30 uur.

De projecten Dialoogtafels en Peer School Support zijn in volle gang!
We starten de bijeenkomst met het delen van de opbrengsten van de eerste fase van het Peer School Support project.
Vervolgens nemen we de inzichten uit de casus-specifieke dialoogtafels onder de loep in vier casus-overstijgende dialoogtafels. Hierbij richten we ons op twee specifieke thema’s die in meerdere casus-specifieke dialoogtafels naar voren zijn gekomen:
1. Samenwerking, overdracht en afstemming binnen de jeugdhulp (tussen divers hulpverleningsaanbod, met name bij overgangsmomenten tussen hulpverleningsaanbod en/of instellingen);
2. Gezamenlijke besluitvorming binnen de jeugdhulp (beslissen in dialoog met ouders en jeugdigen, zowel over te stellen doelen als over mogelijke ondersteuning).
Onder leiding van onze onafhankelijke dialoogtafelvoorzitters wordt gereflecteerd op de verzamelde kennis omtrent deze thema’s en de mogelijke toepassing daarvan in de praktijk.

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de Netwerkbijeenkomst.

Inschrijven


    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.