Bijeenkomsten

Afsluitend Congrestival AWTJF: Peer School Support Project & Dialoogtafels

  • 21/11/2019
  • 13.30 - 17.30 uur, Friesland College, Julianalaan 97 Leeuwarden

Op donderdagmiddag 21 november 2019 organiseren we het afsluitend Congrestival rondom de AWTJF-projecten Peer School Support Project & Dialoogtafels.

In een gevarieerd programma is er aandacht voor verschillende ‘good practices’. Reflecteren en leren in de praktijk, verbinding onderwijs-jeugdhulp en inzet ervaringsdeskundigheid in de zorg. Daarnaast komen de thema’s uitvoeren van participatief jongerenonderzoek het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS), de koppeling met School als Werkplaats (SAW) en Jimmy’s aan bod. Ook presenteren en bespreken we de resultaten vanuit de AWTJF op een interactieve manier met de deelnemers.

Programma
13:30 – 14:00 uur Inloop en feestelijke aftrap!
14:00 – 15:00 uur Snuffelen op het festivalplein, met o.a. De Factsheet Fabriek – een kijkje in de AWTJF opbrengsten en kennisproducten, School Als Werkplaats, ins en outs van jongerenparticipatie, Jimmy’s on Tour en de Werkplaats Sociaal Domein
15:00 – 16:00 uur Workshops, met o.a. ervaringen met de Dialoogtafelmethodiek, Peer to peer studentondersteuning MBO en HBO, Community Mapping, en een bijdrage vanuit het lectoraat Youth Spot, Amsterdam over de kracht van jongeren(werk)
16:00 – 16:30 uur Plenaire lezing Janneke Metselaar, Lector Zorg voor Jeugd, NHL Stenden Hogeschool
16:30 – 17:30 uur Netwerkborrel

Wilt u meer weten over hoe onderzoek in de praktijk in zijn werk gaat en over de resultaten van de AWTJF-projecten? Noteer deze unieke donderdagmiddag in uw agenda en meld u aan!

Inschrijven