Bijeenkomsten

Afsluitend Congrestival AWTJF: Peer School Support Project & Dialoogtafels

  • 21/11/2019
  • 13.30 - 17.30 uur, Friesland College, Julianalaan 97 Leeuwarden

Op donderdagmiddag 21 november 2019 organiseren we het afsluitend Congrestival rondom de AWTJF-projecten Peer School Support Project & Dialoogtafels.

In een gevarieerd programma is er aandacht voor verschillende ‘good practices’. Reflecteren en leren in de praktijk, verbinding onderwijs-jeugdhulp en inzet ervaringsdeskundigheid in de zorg. Daarnaast komen de thema’s uitvoeren van participatief jongerenonderzoek het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS), de koppeling met School als Werkplaats (SAW) en Jimmy’s aan bod. Ook presenteren en bespreken we de resultaten vanuit de AWTJF op een interactieve manier met de deelnemers.

Programma
13:30 – 14:00 uur Inloop en feestelijke aftrap door Frank van Hout, lid College van Bestuur ROC Friesland College en Alona Labun, coördinator AWTJF
14:00 – 15:00 uur Snuffelen op het festivalplein, met o.a. De Factsheet Fabriek – een kijkje in de AWTJF opbrengsten en kennisproducten, School Als Werkplaats, ins en outs van jongerenparticipatie, Jimmy’s on Tour en de Werkplaats Sociaal Domein
15:00 – 16:00 uur Keuze uit 6 Workshops: Dialoogtafelmethodiek als leer- en reflectieinstrument, De preventieve kracht van het jongerenwerk, Samenwerking Leerbedrijf Invloed Studenten SOS Team en SAW, Succesvol uitstromen naar school en/of werk, Jeugdparticipatie grondig aanpakken, wat betekent dat?, Workshop poëzie
16:00 – 16:30 uur Plenaire lezing Janneke Metselaar, Lector Zorg voor Jeugd, NHL Stenden Hogeschool
16:30 – 16:45 uur Afsluiting: vooruitblik met Pieter van der Zwan, Programmaleider het Actieplan Foar Fryske Bern
16:45 – 17:30 uur Netwerkborrel

Wilt u meer weten over hoe onderzoek in de praktijk in zijn werk gaat en over de resultaten van de AWTJF-projecten? Noteer deze unieke donderdagmiddag in uw agenda en meld u aan!

Inschrijven


    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.