Bijeenkomsten

Eerste bijeenkomst Leernetwerk ‘Leren van praktijkervaringen’

  • 19/01/2021
  • 15:00 - 17:00 uur online

Ben jij een professional in de jeugdhulp en wil je bijdragen aan het verbeteren van de integrale hulp voor en samenwerking met gezinnen? Dan nodigen we je van harte uit om mee te denken in dit leernetwerk.

Uit onderzoek en uitgebreide inventarisatie van ervaringen in het veld blijkt dat de informatievoorziening aan de voorkant lang niet altijd goed geregeld is. Daarom wordt in de Friese regio een geharmoniseerd format voor een ondersteuningsplan vanuit gebiedsteams ontwikkeld. In de dagelijkse praktijk komen hier verschillende dilemma’s en vragen uit naar voren. Dit thema pakken we daarom als eerste in het leernetwerk op.

Om doelgericht te kunnen actieleren stellen de deelnemers eerst samen vast welke specifieke problemen en vraagstukken op dit terrein voor hen op dit moment het meest urgent en actueel zijn. Vanuit verschillende perspectieven bepalen we gezamenlijk wat een haalbaar doel en de beoogde opbrengst is. Vervolgens gaan we samen en gestructureerd zoeken naar en in de eigen praktijk experimenteren met oplossingen voor de gesignaleerde problemen. Uitproberen, reflecteren, leren en verbeteren. Steeds opnieuw, totdat er een goed passende en gedragen oplossing is gevonden. De geleerde lessen worden vertaald naar concrete toepassingen (hulpmiddelen, tools) en veranderingen in de praktijk. Lees hier de algemene flyer over het leernetwerk ‘Leren van praktijkervaringen.’

Ben je er ook bij?
Meer informatie over de eerste leernetwerkbijeenkomst? Neem een kijkje in deze uitnodiging. Om je aan te melden mail naar Anja Holwerda, projectleider Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl).