Bijeenkomsten

Leernetwerkbijeenkomst ‘Leren van Praktijkervaringen’

  • 10/05/2021
  • 15:00 - 17:00 uur online

Ondertussen zijn de eerste twee leernetwerkbijeenkomsten ‘Leren van Praktijkervaringen’ gehouden. In de eerste stond het thema ‘Vraagverheldering en informatieverzameling’ centraal. Wat is er minimaal nodig om goed inzicht te krijgen in wat er speelt in een gezin en om tot een samenhangend beeld van een gezin en de betreffende situatie te komen? Hoe vraag je deze informatie uit? Waar loop je tegen aan in jouw praktijk? Wat heb je nodig om probleem- en vraagverheldering goed vorm te geven? De opbrengsten van deze bijeenkomst vind je hier.

Het thema van de tweede bijeenkomst was ‘Aan welke knoppen kunnen we draaien om te zorgen dat jongere en ouders maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen en voldoende ruimte krijgen om dit goed te doen?’ Wat is nodig om het verhaal van het gezin goed in kaart te brengen? Welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar? De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je hier lezen.

In de volgende bijeenkomsten borduren we verder op de uitkomsten van de eerste twee bijeenkomsten.

Voor meer informatie over het leernetwerk, neem contact op met Anja Holwerda, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl