Bijeenkomsten

Eerste bijeenkomst Bestuurlijk Adviesnetwerk

  • 19/11/2020
  • 15:00 - 17:00 uur online

Deze eerste bijeenkomst van het Bestuurlijk Adviesnetwerk van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland staat in het teken van SAMEN | LEREN | DOEN.

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is op 1 april 2020 officieel van start gegaan. Samen betere zorg voor jeugd ontwikkelen door het versterken van een lerende omgeving, verbetercyclus en vakmanschap in de regio. Dat is ons gezamenlijk doel. Voor het realiseren van de gezamenlijke ambities en beoogde veranderingen in de praktijk is het nodig dat het Bestuurlijk Adviesnetwerk vanaf het begin meegenomen wordt in het hele leer- en veranderproces. Zodat de betrokkenen op alle niveaus zich eigenaar voelen van de vraagstukken die binnen de projecten leven, hun kennis en expertise actief kunnen delen en zich daadwerkelijk medeverantwoordelijk voelen voor het ontwikkelen en implementeren van de oplossingen en geleerde lessen in de praktijk.

We nodigen de bestuurders van de partnerorganisaties van harte uit voor deze interactieve, inhoudelijke bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst delen we de tot nog toe opgedane ervaringen en eerste inzichten uit de Kenniswerkplaats projecten. En we staan stil bij hoe we het Bestuurlijk Adviesnetwerk en het domeinoverstijgend afstemmen en leren concreet in de praktijk vorm gaan geven.

PROGRAMMA

14:45 – 15:00 uur
Digitale inloop

15:00 – 15:30 uur
Opening en kijkje in de keuken van de Kenniswerkplaats projecten
We nemen u graag mee in de in gang gezette stappen en de eerste ervaringen binnen de drie inhoudelijke projecten:
1) Leren van praktijkervaringen in de hulpverlening
2) Maatwerk voor kwetsbare gezinnen
3) Samenwerking onderwijs en zorg

15:30 – 16:30 uur
Hoe moet het verder met de jeugdzorg en met de integrale visie over het sociaal domein?
Peter Verschuren (jeugdwethouder van gemeente Midden-Groningen) deelt zijn geleerde lessen over greep krijgen op de jeugdzorg en over de mogelijke oplossingsrichtingen voor deze actuele maatschappelijke worsteling

16:30 – 17:00 uur
In gesprek over de samenwerking
We staan stil bij:
• Hoe we het Bestuurlijk Adviesnetwerk en het domeinoverstijgend afstemmen en leren gezamenlijk in de praktijk vorm gaan geven?
• Welke concrete stappen gaan we zetten om de gezamenlijke ambities en beoogde veranderingen in de praktijk te realiseren?
• Wat is de rol van de leden van het Bestuurlijk Adviesnetwerk bij het ontwikkelen en implementeren van de oplossingen en geleerde lessen?

Inschrijven


    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.