Bijeenkomsten

Symposium ‘Preventie in het Jeugddomein: Samen reflecteren en leren’

  • 25/06/2019
  • 15.30 - 20.30 uur

Studenten van de opleiding Pedagogiek van NHL Stenden, de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) en het lectoraat Zorg voor Jeugd organiseren het symposium Preventie in het Jeugddomein op dinsdag 25 juni 2019 in NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Tijdens dit symposium belichten we het thema pedagogische preventie vanuit de invalshoek van reflecteren en leren. In een workshopronde, posterpresentaties en een lezing informeren we je over verschillende thema’s. Een gevarieerd programma dat voor een groot deel verzorgd wordt door zowel vierdejaars studenten uit de afstudeerfase en de minor Ontwikkelingsstimulering en Opvoedingsondersteuning, als professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.