Bijeenkomsten

Webinar ‘Boemerangbeleid: paradoxale denk- en handelingspatronen leren (h)erkennen en doorbreken’

  • 02/10/2023
  • 15:30 - 16:30

Hoe kan het dat het al 40 jaar niet lukt om de jeugdzorg te verbeteren en passend onderwijs vorm te geven? Hoe komt het dat met elke beleidshervorming de oude problemen steeds terugkeren, het beleid complexer wordt en de uitvoering duurder zonder wezenlijke verandering voor jeugdigen en gezinnen? En wat kan je als uitvoerend jeugdprofessional, beleidsmaker, bestuurder hiertegen doen?

Hierover gaat het gratis online webinar met Sharon Stellaard (bestuurswetenschapper), die op 8 maart 2023 jl. promoveerde op haar proefschrift ‘Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam, als gastspreker

In haar promotieonderzoek heeft Sharon Stellaard een halve eeuw aan beleidshervormingen gereconstrueerd op het terrein van jeugdzorg en (passend) onderwijs. Ze stelt vast dat er in deze geschiedenis repeterende en reactieve patronen zitten, die bij herhaling tot ongewenste beleidsuitkomsten leiden. In het eerste deel van het webinar neemt Sharon Stellaard ons mee in de belangrijkste bevindingen uit haar promotieonderzoek die de bestuurlijke weerbarstigheid en de paradoxale denk- en handelingspatronen bloot leggen. In het tweede deel bespreken we waar beïnvloedingsmogelijkheden liggen om deze paradoxale patronen te doorbreken.

Het webinar biedt inhoudelijke kennis, belangrijke handvatten en praktische tips waar je als jeugdprofessional, beleidsmaker en/of bestuurder mee aan de slag kan in je eigen praktijk. Ook is er ruimte voor het delen van eigen praktijkvoorbeelden, vragen en discussie.

Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Voor meer informatie over het programma bekijk de uitnodiging.

Inschrijven    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.