Bijeenkomsten

Webinar ‘Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen’

  • 14/02/2022
  • 16:00 - 17:00

Wat vraagt het van een professional om te werken met gezinnen meer meervoudige en complexe problemen? Hoe ga je samen met deze gezinnen aan de slag? Hoe kom je gezamenlijk tot veranderingen – hoe klein ook – en  hoe werk je aan het volhouden en doorzetten van deze bereikte resultaten?

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen ervaren langdurig moeilijkheden op verschillende gebieden (fysieke, psychische en/of mentale gezondheid), verschillende plekken (thuis, op school en/of werk) en binnen verschillende domeinen (onderwijs, huisvesting, financiën en hulpverlening). De problemen worden van generatie op generatie doorgegeven, raken zowel de ouders als de kinderen, beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand.

Flexibiliteit en creativiteit zijn nodig om deze gezinnen te voorzien van passende hulp die goed aansluit bij hun behoeften en situatie. Hulp op maat aanbieden vraagt van professionals specifieke kennis en vaardigheden. Tijdens dit gratis online webinar gaat Mariska van der Steege, orthopedagoog, organisatie-adviseur en ontwikkelaar van de richtlijn ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’, in op het benodigde denken, houding, en competenties van professionals die met deze gezinnen werken. Er is daarnaast ook ruimte voor het delen van dilemma’s en het stellen van vragen.

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Voor meer informatie over het programma bekijk de uitnodiging.

Inschrijven


    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.