Bijeenkomsten

Webinar ‘Hoe kunnen we kinderen effectief beschermen?’

  • 12/06/2023
  • 16:00 - 17:00

Wat betekent het voor kinderen als zij opgroeien in een gezin waar het onveilig is? Wat kunnen we doen om deze kinderen meer veiligheid te bieden? Wat is de toegevoegde waarde van een kinderbeschermingsmaatregel? Wat zijn mogelijke handvatten voor professionals om deze kinderen beter en effectief te beschermen? 

Hierover gaat het gratis online webinar met Majone Steketee (wetenschappelijk directeur bij Verwey-Jonker Instituut) als gastspreker

In Nederland groeien nog steeds te veel kinderen op in gezinnen waar het onveilig is. Dit is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen in ons land. Opgroeien in een gezin waar het onveilig is, staat een gezonde ontwikkeling in de weg. Kindermishandeling of getuige zijn van partnergeweld heeft een enorme impact op kinderen. De lijst met problemen als gevolg van kindermishandeling is onwaarschijnlijk lang.

In dit webinar presenteert Majone Steketee de uitkomsten van een onderzoek waarin gedurende anderhalf jaar 1500 gezinnen gevolgd zijn waar sprake is van kindermishandeling. In onderzoek is gekeken naar fysieke en psychische mishandeling, verwaarlozing en getuige zijn van partnergeweld.

In het eerste deel van het webinar ligt de focus vooral op de gevolgen van kindermishandeling voor de kinderen zelf. In het tweede deel wordt ingegaan op de vraag welke hulp krijgen deze gezinnen als zij gemeld zijn bij Veilig Thuis en wat werkt er? Hierbij gaat Majone Steketee specifiek in op de vraag wat de meerwaarde is van een gedwongen kinderbeschermingsmaatregel bij deze gezinnen? Het derde deel van het webinar richt zich vooral op de implicaties voor professionals: wat zijn belangrijke handvatten en inzichten waar je als professional mee aan de slag kan in je eigen praktijk?

Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Voor meer informatie over het programma bekijk de uitnodiging.

Inschrijven    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.