Bijeenkomsten

Webinar ‘Integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen’

  • 15/02/2023
  • 16:00 - 17:00

Wat verstaan we onder integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen? Wat vinden gezinnen zelf belangrijk? Wat hebben professionals nodig om integraal te kunnen werken? En wat is er nodig vanuit de organisaties en de samenleving om deze gezinnen op een passende en duurzame manier te helpen?

Hierover gaat het nieuwe gratis online webinar met Marcel van Eck (docent bij de masteropleiding Innovatie voor Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht en onderzoeker aan de Academische Werkplaats Sociaal Werk, Tranzo Tilburg University). 

Integraal werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen vergt een specifieke grondhouding waarbij het opbouwen van een werkrelatie met het gezin, het oog hebben voor alle levensgebieden en het beschikken over voldoende basiskennis een vereiste is. Daarnaast is het kunnen samenwerken essentieel, omdat met meerdere organisaties gezamenlijk opgetrokken moet worden. Ook het gelaagd kunnen kijken en acteren is van belang. Vanuit organisaties moet aan de juiste voorwaarden worden voldaan om integraal werken te faciliteren. Ook het beleid vanuit de samenleving hangt hiermee in sterke mate samen.

In dit webinar kijken we vanuit een gelaagd perspectief en inzichten uit de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek naar de problematiek rond en integrale hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen. We staan stil bij de succes- en belemmerende factoren, de positieve praktijkervaringen en de ervaren knelpunten. Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen en discussie.

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Voor meer informatie over het programma bekijk de uitnodiging.

Inschrijven    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.