Bijeenkomsten

Webinar ‘Ondersteunen van kwetsbare gezinnen? Empower de ouders!’

  • 14/09/2022
  • 16:00 - 17:00

Wat betekent empowerment van ouders in jeugdhulp aan gezinnen met complexe en meervoudige problemen? Wat is de relatie tussen empowerment van ouders en gedragsproblemen van kinderen? Heeft empowerment van ouders een duurzaam effect?

In het eerste deel van dit gratis online webinar neemt Harm Damen (programmaleider onderzoek en innovatie bij Pactum) je mee in de resultaten van het onderzoek “Parents as agents of change” onder zo’n 450 kwetsbare gezinnen. Centraal stond de relatie tussen (veranderingen in) de empowerment van ouders en de gedragsproblemen van kinderen tijdens en na Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). Hoe gaat het op dit vlak met ouders en kinderen? Verschilt dit met kwetsbare gezinnen waarvan kinderen uithuisgeplaatst zijn en meer kindgerichte hulp krijgen? Zijn er verschillen tussen één- en tweeoudergezinnen? Hoe gaat het met deze kwetsbare gezinnen na IAG?

Het tweede deel van dit webinar is interactief. Het onderzoek geeft immers ruimschoots voer voor verdere discussie! Hoe zorgen we ervoor dat ouders (en jongeren) de regie hebben over de behandeling? Hoe ontstressen we alleenstaande moeders? Hoe betrekken we vaders beter bij de behandeling? Hoe krijgen kwetsbare gezinnen een groter sociaal netwerk? Hoe werken we vanaf het begin van IAG ook aan de situatie daarna? Hoe zetten we elementen van gezinsgericht werken ook in tijdens uithuisplaatsingen? Empowerment van ouders kan niet zonder empowerment van professionals: hoe lukt je dat binnen het huidige jeugdhulplandschap?

Tenslotte, gaan we in op suggesties voor verder onderzoek en implicaties voor praktijk en beleid.

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Voor meer informatie over het programma bekijk de uitnodiging.

Inschrijven


    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.