Bijeenkomsten

Webinar ‘Participatie van kinderen en jongeren bij complexe jeugd- en gezinshulp’

  • 12/10/2022
  • 16:00 - 17:00

Wat houdt jeugdparticipatie in? Hoe kunnen we kinderen en jongeren op een waardevolle en duurzame manier bij hulpverlening betrekken? Wat zijn succesfactoren en de knelpunten waar hulpverleners tegenaan lopen? Wat kunnen we doen om de participatie van kinderen en jongeren te verbeteren?

Hierover gaat het nieuwe gratis online webinar met Arjen van Assen (Universitair Docent Orthopedagogiek bij de Rijksuniversiteit Groningen en lid van het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen). 

Het belang van jeugdparticipatie bij jeugd- en gezinshulp wordt steeds sterker benadrukt. Kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met complexe en meervoudige problematiek hebben het recht om actief betrokken te worden bij besluiten die invloed hebben op hun leven. Daarnaast kan de participatie van kinderen een positieve invloed hebben op de uitkomsten van hulpverlening. In het webinar gaan we in op de vraag aan welke voorwaarden hulpverlening moet voldoen om van jeugdparticipatie te kunnen spreken. Als voorbeeld van het bevorderen van jeugdparticipatie wordt de interventie Kinder- en Jeugdcoaching besproken. Daarnaast komen diverse voorbeelden van (on)succesvolle jeugdparticipatie aan bod. We staan stil bij  positieve ervaringen en knelpunten in het realiseren van jeugdparticipatie. Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen en discussie.

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Voor meer informatie over het programma bekijk de uitnodiging.

Inschrijven


    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.