Bijeenkomsten

Webinar: ‘Verklarende analyse: De basis voor passende hulp’

  • 24/11/2020
  • 15:30 - 17:00 uur online

Hoe zorg je ervoor dat jeugdigen en gezinnen zich gehoord en begrepen voelen? Hoe kom je samen met het gezin tot gedragen doelen en plan van aanpak? Ook als de problematiek ingewikkeld is?

Hierover gaat het online webinar ‘Verklarende analyse: de basis voor passende hulp’. Tijdens dit webinar schetsen Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets van Bureau PEERS het belang van een integrale probleem- en krachtenanalyse als basis voor het opstellen van doelen en beslissen over passende hulp.

Om de hulpvraag van jeugdigen en hun ouders goed te kunnen beantwoorden, is een integrale en verklarende probleem- en krachtenanalyse noodzakelijk. We weten dat dit belangrijk is, maar toch wordt het lang niet altijd gedaan. Hoe kunnen we hier echt werk van maken en wat kan jou als professional hierbij helpen?

Het 7-factorenmodel ten behoeve van de verklarende analyse is door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland omarmd als een veelbelovend instrument voor de dagelijkse praktijk van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. Met dank aan ZonMw en Bureau PEERS is er recent een (digitale) tool voor ontwikkeld.

Ben je er ook bij?
Voor meer informatie over het webinar, bekijk de uitnodiging. Om je aan te melden mail naar Alona Labun, coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, labun.a@jeugdhulpfriesland.nl en we zorgen dat je enkele dagen van te voren een link ontvangt.

We hopen je tijdens dit online webinar op 24 november van 15:30 – 17:00 uur te mogen ontmoeten.