Bijeenkomsten

Webinar ‘Zoektocht naar een passende kleinschalige plek’

  • 03/06/2024
  • 16:00 - 17:00

Wat is nodig voor een goede match als een jeugdige niet meer thuis kan wonen en een passende kleinschalige plek zoekt? Hoe krijg je goed zicht op wat en welke omgeving een jeugdige nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Welke randvoorwaarden zijn belangrijk om een goede match te kunnen realiseren, die ook duurzaam is?

Hierover gaat dit gratis online webinar met Loraine Visscher, Universitair Docent Orthopedagogiek / Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen, Rijksuniversiteit Groningen en Andrea Lagro en Ellen Loykens van het Regionaal Expertteam Groningen en beide ook lid van het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland (JENN).

De ervaring leert dat, daar waar jongeren in Kleinschalige woonvoorzieningen (KWV) worden geplaatst, dit over het algemeen succesvol is, maar gezien de problematiek soms ook kwetsbaar. Wanneer het te kwetsbaar wordt, bijvoorbeeld door onveiligheid voor de jeugdige, andere jongeren en/of personeel, dreigt doorplaatsing. Het is ontzettend belangrijk om deze doorplaatsing(en) te voorkomen, omdat hierdoor (hernieuwde) perspectiefloosheid voor de jongere dreigt (en de jongere opnieuw een negatieve ervaring heeft). Het is dan ook essentieel om zicht te krijgen op wat bijdraagt aan succesvolle plaatsingen en duurzaam verblijf van jongeren in kleinschaligheid.

In dit webinar lichten Loraine Visscher, Andrea Lagro en Ellen Loykens toe wat belangrijke werkzame elementen zijn van een succesvolle zoektocht, die leidt tot duurzame plaatsing in een passende kleinschalige woonplek. In het 1e deel van het webinar ligt de focus op de bestaande wetenschappelijke-, praktijk-, en ervaringskennis over werkzame elementen van goede matching en duurzame plaatsing van jongeren. In het 2e deel wordt ingegaan op concrete praktijkvoorbeelden van succesvolle plaatsingen en praktische handvaten, die je meteen kunt inzetten in jouw dagelijkse praktijk. We gaan hierbij o.a. in op de volgende vragen:

  • Welke informatie draagt bij aan een succesvolle zoektocht naar een passende plek of aan een goede match?
  • Welke randvoorwaarden zijn belangrijk om een goede match te realiseren?
  • Wat vraagt dit van de zoekende partij én van de KWV, die een plek beschikbaar heeft?

Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het landelijk Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp en het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Voor meer informatie over het programma bekijk de uitnodiging.

Inschrijven    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van kracht.