Nieuws

Casus-overstijgende Dialoogtafel: Eigen regie en eigen kracht

17-12-2018

In het kader van de Week van Reflectie zijn op 26 november 2018 twee korte demosessies van casus-overstijgende dialoogtafels gehouden over het thema ‘Eigen regie en eigen kracht’. Deze dialoogtafels werden geleid door één van de onafhankelijke voorzitters, die ook de casus-specifieke dialoogtafels voorzit.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de casus-specifieke dialoogtafels en relevante elementen uit de literatuur werd het ingebrachte onderwerp vanuit verschillende invalshoeken besproken. Ervaringen werden gedeeld en samen werd nagedacht hoe de eigen kracht en eigen regie van jeugdigen en gezin daadwerkelijk benut en vorm gegeven kan worden in de praktijk. Het heeft mooie inzichten opgeleverd, maar gezien het korte tijdsbestek was er onvoldoende ruimte om bovengenoemd thema uit te diepen.

De resultaten van deze overstijgende dialoogtafels kunt u lezen in een factsheet.