Nieuws

Docenten geschoold tot dialoogtafel voorzitters

30-04-2019

Eind 2018 hebben zes docenten van de academies Social Work en Verpleegkunde van NHL Stenden Hogeschool de training voorzitter dialoogtafelmethodiek gevolgd. Ook een voorzitter die al dialoogtafels heeft afgenomen, volgde de training.  De training is ontwikkeld door twee docenten van NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met de AWTJF. De docenten zitten tevens in het Begeleidingsteam. […] Lees verder

Up date Dialoogtafels

19-12-2018

Langzamerhand komen er steeds meer aanmeldingen voor de casus-specifieke dialoogtafels. Dat is fijn en ook hard nodig, want we zitten nog steeds onder het streefaantal van 25 casus-specifieke dialoogtafels. Ondertussen proberen we de opbrengsten van de dialoogtafels die er zijn geweest zo goed mogelijk te verwerken en te verspreiden. Praktijkverhaal Zo hebben we op basis […] Lees verder

Casus-overstijgende Dialoogtafel: Eigen regie en eigen kracht

17-12-2018

In het kader van de Week van Reflectie zijn op 26 november 2018 twee korte demosessies van casus-overstijgende dialoogtafels gehouden over het thema ‘Eigen regie en eigen kracht’. Deze dialoogtafels werden geleid door één van de onafhankelijke voorzitters, die ook de casus-specifieke dialoogtafels voorzit. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de casus-specifieke dialoogtafels en […] Lees verder

De dialoogtafelmethodiek in één oogopslag

27-08-2018

In de infographic ‘Aan de slag met de dialoogtafel’ ziet u in één oogopslag wat de unieke kenmerken zijn van de dialoogtafelmethodiek. Ook ziet u wat de verschillende mogelijkheden voor het toepassen van de dialoogtafels in uw eigen praktijk zijn. Klik hier voor de PDF-versie. Lees verder

Praktijkverhaal: “Aan de dialoogtafel: deelnemers aan het woord”

12-07-2018

Wij hebben een uniek instrument ontwikkeld om de kwaliteit van jeugdzorg te verbeteren, de zogenaamde dialoogtafelmethodiek. Tijdens een dialoogtafel, een gezamenlijk gesprek, reflecteren jeugdigen, ouders en hulpverleners op de zorg die de jongere in de periode daarvoor ontving. In de afgelopen periode zijn 10 dialoogtafels gehouden. Hoe zien deze dialoogtafels er precies uit? Hoe hebben […] Lees verder

Positieve ervaringen met de Dialoogtafel

22-05-2018

Ondertussen zijn er tien dialoogtafels gehouden en zit een aantal dialoogtafels in de pijplijn. De casuïstiek is aangeleverd door professionals in de wijk- en gebiedsteams, specialistische jeugdhulpaanbieders en door de jongerenwerkers. In deze factsheet wordt de casuïstiek gepresenteerd die tijdens de dialoogtafels wordt besproken op basis van leeftijd en geslacht, gezinssituaties, soort problematiek en besproken […] Lees verder