Nieuws

Dialoogtafelmethodiek toegepast in de praktijk!

16-07-2022

Met de kennisvouchers stimuleert ZonMw het gebruik van door de werkplaatsen ontwikkelde kennisproducten in beleid, praktijk en opleidingen. Ook buiten de regio van de werkplaats. In de afgelopen periode hebben we vanuit de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland 2 kennisvoucher projecten begeleid, waarbij de Dialoogtafelmethodiek (opbrengst van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland, 2015-2020) geïmplementeerd werd in […] Lees verder

Dialoogtafel beschikbaar via OP Jeugd

04-11-2020

Wat is het? De dialoogtafel is een reflectie- en evaluatiebijeenkomst die inzicht geeft in hoe de dagelijkse jeugdhulppraktijk functioneert met concrete aanknopingspunten om de kwaliteit en het proces van zorgverlening aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. Met behulp van een binnen de Friese werkplaats ontwikkelde methodiek en een onafhankelijke voorzitter reflecteren jeugdige en gezin samen […] Lees verder

Dialoogtafel beschikbaar via OP Jeugd

07-07-2020

In de afgelopen jaren zijn 28 dialoogtafels in de Friese regio gehouden. De dialoogtafels geven inzicht in hoe de dagelijkse jeugdhulppraktijk functioneert met concrete aanknopingspunten om structureel aan verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening te werken. Uit de resultaten is gebleken dat het instrument duidelijke meerwaarde heeft in de praktijk, waar ruimte voor reflectie […] Lees verder

Uitkomsten 29 dialoogtafels in beeld

08-04-2020

Er zijn 29 casus-specifieke dialoogtafels gehouden. Samen met het gezin en de bij hun zorg betrokken professionals (onder leiding van onafhankelijke voorzitters) keken we terug op zorgtrajecten (of delen daarvan) en bespraken we waar succes- en belemmerende factoren optreden. Een brede selectie van casussen is aangemeld voor en besproken tijdens deze dialoogtafels: jonge kinderen, pubers, jeugdigen opgenomen […] Lees verder

Handleiding Dialoogtafelmethodiek nu in ‘light’ versie

13-02-2020

Wil je op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen, ouders en betrokken zorgprofessionals? Binnen de AWTJF is in de afgelopen jaren een leer- en reflectie-instrument – de dialoogtafelmethodiek – ontwikkeld. Als vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen van de dialoogtafelmethodiek in de dagelijkse jeugdhulppraktijk, is in samenwerking met NHL Stenden […] Lees verder

Artikel ‘Krachten bundelen voor betere jeugdzorg’

20-01-2020

In Binnenlands Bestuur is een mooi artikel verschenen over de lessen van de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd met daarin aandacht voor de opbrengsten van de werkplaatsen in Friesland en Utrecht. Han Tuller (beleidsregisseur sociaal domein gemeente Heerenveen) is namens AWTJF geïnterviewd voor het artikel. Klik hier voor het artikel ‘Krachten bundelen voor betere jeugdzorg.’ Lees verder

Pizza ‘meet-up’ met jongeren bij Jimmy’s

19-11-2019

Op 12 november 2019 waren wij in gesprek met een groep jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden. We bespraken o.a. wat voor hen belangrijk is als zij in het jeugdhulpcircuit terecht komen en waar meer aandacht voor nodig is. Aan de hand van de persoonlijke ervaringen van jongeren werden thema’s besproken zoals wat zijn de problemen […] Lees verder