Nieuws

Positieve ervaringen met de Dialoogtafel

22-05-2018

Ondertussen zijn er tien dialoogtafels gehouden en zit een aantal dialoogtafels in de pijplijn. De casuïstiek is aangeleverd door professionals in de wijk- en gebiedsteams, specialistische jeugdhulpaanbieders en door de jongerenwerkers. In deze factsheet wordt de casuïstiek gepresenteerd die tijdens de dialoogtafels wordt besproken op basis van leeftijd en geslacht, gezinssituaties, soort problematiek en besproken […] Lees verder

Animatiefilmpje Dialoogtafel gemaakt door jongeren

19-10-2017

Samenwerken met ouders en jongeren is een van de kernpunten in de werkwijze van Academische Werkplaats Transformatie Jeugd. In het kader van het dialoogtafelproject hebben de betrokken jongeren samen met de onderzoekers een animatiefilmpje gemaakt, bedoeld om ouders en jongeren te informeren over de dialoogtafels. Het animatiefilmpje toont snel op een visuele manier wat het […] Lees verder

Handleiding en voorlichtingsmaterialen dialoogtafelmethodiek beschikbaar

24-05-2017

Met trots kunnen we mededelen dat de uitgebreide handleiding en de voorlichtingsmaterialen van de Dialoogtafelmethodiek klaar zijn. De handleiding bestaat uit een introductie met daarin aangegeven wat de Dialoogtafelmethodiek inhoudt. Vervolgens zijn alle praktische materialen die voor de Dialoogtafels ontwikkeld zijn, beschikbaar in de handleiding. Zoals het stappenplan voor het selecteren van de casuïstiek, toestemmingsformulieren, […] Lees verder

Eerste ervaringen en uitkomsten Dialoogtafels

18-04-2017

De eerste dialoogtafels hebben inmiddels plaatsgevonden. De deelnemers zijn enthousiast over de bijeenkomsten en de opbrengsten! De ervaringen, uitkomsten, leerpunten en uitdagingen zijn samengevat en vindt u onder factsheets.         Lees verder

Eerste publicatie online!

28-03-2017

‘Met z’n allen aan de dialoogtafel’ is het eerste artikel over de dialoogtafelaanpak van de AWTJF. Deze maand gepubliceerd in het vakblad ‘Kind & Adolescent Praktijk.’ Het vakblad biedt informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Het artikel staat op onze eigen site onder Publicaties vermeld en kunt u tevens […] Lees verder

Eerste ervaringen met Dialoogtafelmethodiek

21-12-2016

De eerste dialoogtafel is een feit. Op 13 oktober 2016 was het zover! Een jongere en drie hulpverleners zaten samen met een onafhankelijke voorzitter om tafel om het afgeronde zorgtraject van de jongere te bespreken. Van te voren was zowel aan de jongere als aan de hulpverleners gevraagd maximaal drie bespreekpunten aan te leveren. Deze […] Lees verder