Nieuws

Peer School Support Project

08-04-2020

In het Peer School Support Project zijn de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit is gedaan door middel van participatief onderzoek. Het heeft geleid tot drie centrale thema’s waarop School als Werkplaats (SAW) in de loop van het project is doorontwikkeld. Zichtbaarheid en […] Lees verder

Artikel ‘School als Werkplaats’ Ondersteuning binnen de muren van het MBO

19-09-2019

Lees hier het artikel in Kind en Adolescent Praktijk over School als Werkplaats (SAW) – een werkwijze op het ROC Friesland College waarbij hulpverleners op school aanwezig zijn voor jongeren met psychosociale problemen. Onderzoek naar SAW laat zien wat de sterke kanten zijn en waar het beter kan. Studenten hielpen zelf mee met de opzet […] Lees verder

Peer School Support Project

15-07-2019

In drie verschillende Communities of Practice (CoP) is er de laatste periode gewerkt aan de doorontwikkeling van School Als Werkplaats (SAW). In CoP 1  – Bekendheid, benaderbaarheid, zichtbaarheid – ligt de nadruk op aan de aanwezigheid van de SAW’er in de klas. Dit betekent meer aandacht voor SAW in de inwerkprogramma’s van nieuwe medewerkers en […] Lees verder

Nieuwe factsheet vanuit het PSSP project

06-06-2019

Er is een nieuwe factsheet gemaakt vanuit het PSSP-project. Het betreft een overzicht op basis van literatuur van de bouwstenen interdisciplinair samenwerken in de schooltext. Klik hier om de factsheet te openen. Lees verder

‘De onderzoekers zijn voor ons een soort motor’

17-12-2018

Het ‘Peer School Support Project’ (PSSP) inventariseert welke ondersteuning leerlingen met psychosociale problemen op het MBO het beste helpt. Liesbeth Buijs is projectleider van het traject School als Werkplaats (SAW), waarbinnen PSSP sinds twee jaar wordt uitgevoerd. Dat traject brengt jeugdhulpverleners zo dicht mogelijk bij jongeren die ondersteuning nodig hebben en die dreigen vast te […] Lees verder

Factsheet Peer School Support Project Fase 1A online

19-10-2017

In het kader van het Peer School Support project zijn MBO-studenten met behulp van jongerenwerkers op zelfgekozen wijze met medestudenten in gesprek gegaan over talenten en behoeften van jongeren met psychosociale problemen op school. De opbrengsten van de gesprekken zijn verwerkt in een factsheet. De volgende vragen stonden tijdens de gesprekken centraal: in hoeverre ervaren studenten […] Lees verder

Jongeren volgen trainingsbijeenkomsten voor PSSP-project

23-05-2017

Vanuit de AWTJF wordt het Peer School Support Project (PSSP) uitgevoerd. Middels het project wordt gekeken hoe de ervaringsdeskundigheid van jongeren benut kan worden voor het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychosociale problemen op school. Het onderzoek wordt uitgevoerd door jongeren zelf (studenten van het Friesland College). Daarbij worden ze begeleid […] Lees verder