Nieuws

‘De onderzoekers zijn voor ons een soort motors’

17-12-2018

Het ‘Peer School Support Project’ (PSSP) inventariseert welke ondersteuning leerlingen met psychosociale problemen op het MBO het beste helpt. Liesbeth Buijs is projectleider van het traject School als Werkplaats (SAW), waarbinnen PSSP sinds twee jaar wordt uitgevoerd. Dat traject brengt jeugdhulpverleners zo dicht mogelijk bij jongeren die ondersteuning nodig hebben en die dreigen vast te […] Lees verder

Factsheet Peer School Support Project Fase 1A online

19-10-2017

In het kader van het Peer School Support project zijn MBO-studenten met behulp van jongerenwerkers op zelfgekozen wijze met medestudenten in gesprek gegaan over talenten en behoeften van jongeren met psychosociale problemen op school. De opbrengsten van de gesprekken zijn verwerkt in een factsheet. De volgende vragen stonden tijdens de gesprekken centraal: in hoeverre ervaren studenten […] Lees verder

Jongeren volgen trainingsbijeenkomsten voor PSSP-project

23-05-2017

Vanuit de AWTJF wordt het Peer School Support Project (PSSP) uitgevoerd. Middels het project wordt gekeken hoe de ervaringsdeskundigheid van jongeren benut kan worden voor het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychosociale problemen op school. Het onderzoek wordt uitgevoerd door jongeren zelf (studenten van het Friesland College). Daarbij worden ze begeleid […] Lees verder

Voorbereiding Peer School Support Project

22-12-2016

ZonMw heeft aan de AWTJF een subsidie toegekend voor “Peer School Support Project”. Dit nieuwe project is voor leerlingen met psychische problemen op het MBO. De volgende vragen staan centraal in het project: Welke ondersteuning krijgen zij vanuit school? En hoe ervaren zij dat? Wat kan beter? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en […] Lees verder

Peer School Support Project kan van start

21-11-2016

ZonMw heeft de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) een subsidie toegekend voor ‘Peer School Support Project: studenten verbeteren School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO’. Het ‘Peer School Support Project’ is voor leerlingen met psychische problemen op het MBO. Welke ondersteuning krijgen zij vanuit school? En hoe ervaren […] Lees verder