Nieuws

Maatwerkaanpak: intenties omzetten in echte actie!

23-06-2021

Kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problemen doen een groot beroep op ondersteuning door zorg. Gemeenten, zorgaanbieders en hulpverleners lukt het maar moeizaam duurzame veranderingen in en een duurzaam perspectief voor deze gezinnen te bewerkstelligen. Er is veel behoefte aan een meer integrale en brede aanpak, zoals beoogd met de Maatwerkaanpak van de Kenniswerkplaats Jeugd […] Lees verder

Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen

07-07-2020

Wat is nodig om te zorgen dat gezinnen met meerdere problemen op verschillende leefgebieden zich voldoende gehoord voelen en goed worden geholpen? Hoe kunnen we zorgen dat het noodzakelijke maatwerk en de best passende hulp voor de meest kwetsbare gezinnen tijdig wordt ingezet? Integrale maatwerkaanpak In het project ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen’ ontwikkelen we integrale […] Lees verder