Nieuws

De verklarende analyse: een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen

10-10-2022

De term ‘Verklarende Analyse’ wordt binnen de jeugdhulp veel gebruikt. Soms lijkt het wel dé oplossing voor alle problemen. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over wat een verklarende analyse precies is. We gebruiken allemaal andere termen en er zijn verschillende opvattingen over wanneer een verklarende analyse noodzakelijk is. Altijd in ieder jeugdhulp traject? Of alleen bij ingewikkelde problemen en complexe zorgvragen? En wat is het verschil tussen een verklarende analyse en een vraag- of probleemanalyse? Tot slot zijn er verschillende hulpmiddelen die professionalskunnen gebruiken, zoals werkkaarten, online tools en invulformulieren.

Met DIT VERHAAL proberen we, in ieder geval in Groningen, Friesland en Drenthe, een aantal van deze vragen te beantwoorden en professionals, maar ook ouders en jongeren, wegwijs te maken in al deze informatie. Dit verhaal is ook de basis voor onderzoek naar de toepassing, de kwaliteit en de ervaringen van en met de verklarende analyse in de praktijk.

Voor vragen neem contact op met Alona Labun, coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl.