Nieuws

Dialoogtafel beschikbaar via OP Jeugd

07-07-2020

In de afgelopen jaren zijn 28 dialoogtafels in de Friese regio gehouden. De dialoogtafels geven inzicht in hoe de dagelijkse jeugdhulppraktijk functioneert met concrete aanknopingspunten om structureel aan verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening te werken.

Uit de resultaten is gebleken dat het instrument duidelijke meerwaarde heeft in de praktijk, waar ruimte voor reflectie en leren vaak ontbreekt. Daarom zijn wij blij dat de dialoogtafel na de zomer beschikbaar komt via OP Jeugd, het opleiding platform voor jeugdzorgprofessionals. De dialoogtafel kan dan worden aangevraagd door de geïnteresseerde partijen die hiermee aan de slag willen binnen eigen organisatie. Vijf getrainde onafhankelijke voorzitters kunnen worden ingezet voor het leiden van dialoogtafelbijeenkomsten en OP Jeugd faciliteert het organisatieproces.

Voor wie is de dialoogtafel interessant?
De dialoogtafel is zowel voor zorgaanbieders als gemeenten waardevol. Professionals in de 0de, 1ste en 2de lijn kunnen de dialoogtafels inzetten om op een systematische manier hulpverleningstrajecten te evalueren. Samen met jeugdigen en ouders en betrokken hulpverleners kunnen ze tot een goed onderbouwd, gedragen (vervolg)plan en adequate uitvoering van het plan komen.

Gemeenten kunnen de dialoogtafels gebruiken om jeugdbeleid te evalueren, beter te onderbouwen en om hun dienstverlening te innoveren en (door) te ontwikkelen. Dialoogtafels kunnen ook worden ingezet in het kader van vragen die niet direct gerelateerd zijn aan een specifieke casus. Het gaat dan om evaluatie van bijvoorbeeld onderlinge samenwerking en/of van een aanbod of aanpak/werkwijze.

Meer weten over de dialoogtafelmethodiek en de resultaten?
Bekijk hier de beschikbare kennisproducten:
Light versie Handleiding Dialoogtafelmethodiek;
Casusprofielen met visuele weergave van de uitkomsten per dialoogtafel;
Infographic dialoogtafelmethodiek en de TOP 5 besproken thema’s;
Praktijkverhaal en filmpje over de ervaringen van de deelnemers.

Contact
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Alona Labun, labun.a@jeugdhulpfriesland.nl.