Nieuws

Dialoogtafelmethodiek toegepast in de praktijk!

16-07-2022

Met de kennisvouchers stimuleert ZonMw het gebruik van door de werkplaatsen ontwikkelde kennisproducten in beleid, praktijk en opleidingen. Ook buiten de regio van de werkplaats. In de afgelopen periode hebben we vanuit de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland 2 kennisvoucher projecten begeleid, waarbij de Dialoogtafelmethodiek (opbrengst van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland, 2015-2020) geïmplementeerd werd in de context van de organisaties die de ZonMw voucher hebben aangevraagd.

DIALOOGTAFELS IN MIDDEN EN ZUID HOLLAND 

Sterk! In Regie, een zorgaanbieder in Midden en Zuid Holland, begeleidt o.a. gezinnen met complexe problematiek en wilde voor deze gezinnen de Dialoogtafelmethodiek toepassen om op een gestructureerde manier te evalueren en door gezin en andere betrokkenen gedragen plannen te maken voor de toekomst. Vanuit de Kenniswerkplaats hebben we hen ondersteund in de implementatie van de methodiek, door hen te begeleiden in de inhoudelijke voorbereiding van een aantal Dialoogtafels en door medewerkers van Sterk! mee te laten kijken met onze ervaren voorzitters tijdens een Dialoogtafel. Collega’s van Sterk! waren erg enthousiast over de opbrengsten en nemen het stokje nu zelf over.

DIALOOGTAFELS IN DE SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS EN ZORG IN HEERENVEEN

In het kader van de versterking van de samenwerking van onderwijs en (jeugd)zorg heeft een aantal onderwijsorganisaties samen met de gemeente Heerenveen een Kennisvoucher van ZonMw aangevraagd om de Dialoogtafelmethodiek toe te passen. Het doel van deze dialoogtafels is om de zorg- en onderwijsprofessionals dichter bij elkaar te brengen, hen gezamenlijk te laten reflecteren op en leren van complexe casussen. Zowel vanuit primair onderwijs, voortgezet onderwijs als MBO is een representatieve casus uitgezocht, waarin veelvoorkomende knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en zorg naar voren komen. Met behulp van de Dialoogtafelmethodiek en een onafhankelijke voorzitter is gekeken wat goed gaat, waar de verbeterpunten liggen en zijn aanbevelingen geformuleerd. De uitkomsten worden in het najaar verwacht.

MEER WETEN?

Neem contact op met Anja Holwerda, projectleider via holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl